Státnicové otázky (nMgr) z obecné psychologie a psychologie osobnosti: Porovnání verzí

Řádka 5: Řádka 5:
 
| [[Předmět obecné psychologie]]
 
| [[Předmět obecné psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[Pojmosloví v obecné psychologii - Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín]]
+
| [[Pojmosloví v obecné psychologii. Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín]]
 
|-
 
|-
 
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce]]  
 
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce]]  
Řádka 15: Řádka 15:
 
| [[Problematika psychofyzických zákonů]]  
 
| [[Problematika psychofyzických zákonů]]  
 
|-
 
|-
| [[Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce - Obsah vědomí a nevědomí]]  
+
| [[Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace]]  
 
| [[Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace]]  
Řádka 25: Řádka 25:
 
| [[Kognitivní procesy]]  
 
| [[Kognitivní procesy]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem kognitivní styl osobnosti - Významné koncepce kognitivních stylů]]
+
| [[Pojem kognitivní styl osobnosti. Významné koncepce kognitivních stylů]]
 
|-
 
|-
| [[Teorie percepce - Vztah percepce a apercepce]]  
+
| [[Teorie percepce. Vztah percepce a apercepce]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Pozornost, její druhy a vlastnosti]]  
 
| [[Pozornost, její druhy a vlastnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Paměť - Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti]]  
+
| [[Paměť. Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem učení & Rozbor procesu učení & Základní druhy učení]]  
+
| [[Pojem učení. Rozbor procesu učení. Základní druhy učení]]  
 
|-
 
|-
| [[Obecné zákony učení & Významné teorie učení]]  
+
| [[Obecné zákony učení, Významné teorie učení]]  
 
|-
 
|-
| [[Představy a představivost, imaginativní aktivity & Významné teorie představivosti]]  
+
| [[Představy a představivost, imaginativní aktivity. Významné teorie představivosti]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Základní teorie myšlení]]
 
| [[Základní teorie myšlení]]
Řádka 45: Řádka 45:
 
| [[Řešení problémů]]  
 
| [[Řešení problémů]]  
 
|-
 
|-
| [[Psychologie řeči & Psycholingvistika]]  
+
| [[Psychologie řeči. Psycholingvistika]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Vztah myšlení a řeči]]  
 
| [[Vztah myšlení a řeči]]  
Řádka 51: Řádka 51:
 
| [[Významné teorie inteligence]]
 
| [[Významné teorie inteligence]]
 
|-
 
|-
| [[Emoce a emocionalita & Vlastnosti emocí]]  
+
| [[Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Teorie emocí]]  
 
| [[Teorie emocí]]  
Řádka 59: Řádka 59:
 
| [[Procesy rozhodování a plánování činností člověka]]
 
| [[Procesy rozhodování a plánování činností člověka]]
 
|-
 
|-
| [[Tvořivá činnost - Významné koncepce kreativity]]
+
| [[Tvořivá činnost. Významné koncepce kreativity]]
 
|-
 
|-
| [[Pojem osobnost - Organismus, osoba, osobnost]]  
+
| [[Pojem osobnost. Organismus, osoba, osobnost]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii]]  
 
| [[Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii]]  
Řádka 71: Řádka 71:
 
| [[Teorie vůle a volních vlastností osobnosti]]  
 
| [[Teorie vůle a volních vlastností osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem motivace, motivační procesy & Motivační tendence osobnosti]]  
+
| [[Pojem motivace, motivační procesy. Motivační tendence osobnosti]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Teorie motivace]]  
 
| [[Teorie motivace]]  
 
|-
 
|-
| [[Vlohy, nadání a schopnosti & Talent]]  
+
| [[Vlohy, nadání a schopnosti. Talent]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Temperament, jeho hlavní koncepce]]  
 
| [[Temperament, jeho hlavní koncepce]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem typů v psychologii osobnosti & Hlavní typologické systémy]]  
+
| [[Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii]]  
 
| [[Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii]]  

Verze z 22. 3. 2019, 13:16

Otázka
Předmět obecné psychologie
Pojmosloví v obecné psychologii. Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
Psychika, její dimenze, formy a funkce
Determinace lidské psychiky
Zvláštnosti lidské psychiky ve srovnání s nižšími vývojovými formami
Problematika psychofyzických zákonů
Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí
Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace
Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
Svědomí a morálka, morální vývoj
Kognitivní procesy
Pojem kognitivní styl osobnosti. Významné koncepce kognitivních stylů
Teorie percepce. Vztah percepce a apercepce
Pozornost, její druhy a vlastnosti
Paměť. Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
Pojem učení. Rozbor procesu učení. Základní druhy učení
Obecné zákony učení, Významné teorie učení
Představy a představivost, imaginativní aktivity. Významné teorie představivosti
Základní teorie myšlení
Vytváření pojmů
Řešení problémů
Psychologie řeči. Psycholingvistika
Vztah myšlení a řeči
Významné teorie inteligence
Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí
Teorie emocí
Psychické stavy
Procesy rozhodování a plánování činností člověka
Tvořivá činnost. Významné koncepce kreativity
Pojem osobnost. Organismus, osoba, osobnost
Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
Formování a vývoj osobnosti
Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
Pojem motivace, motivační procesy. Motivační tendence osobnosti
Teorie motivace
Vlohy, nadání a schopnosti. Talent
Temperament, jeho hlavní koncepce
Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy
Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii
Kategorie rysů osobnosti
Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie


Doporučená literatura

 • Balcar K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim, Mach 1991 (2. vyd.).
 • Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty.
 • Praha, Nakladatelství UK v Praze Karolinum 1999.
 • Drapela V. J.: Přehled teorií osobnosti.Portál, Praha 1997.
 • Hoskovec J., Nakonečný M., Sedláková M.: Psychologie XX. století. Praha, Karolinum,2002.
 • Mikšík O.: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999.
 • Nakonečný M.: Základy psychologie. Praha, Academia, 1998.
 • Nakonečný M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia, 1997.
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 2009.
 • Plháková, L.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2007 (2. vyd.).
 • Sedláková, M.: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha, Grada 2004.
 • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002.