Státnicové otázky (nMgr) z psychologie práce a organizace: Porovnání verzí

Řádka 3: Řádka 3:
 
! Otázka  
 
! Otázka  
 
|-
 
|-
| [[1. Teoretické základy psychologie práce a organizace.(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci).]]
+
| [[1. Teoretické základy psychologie práce a organizace.(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)]]
 
|-
 
|-
| [[2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce).]]
+
| [[2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce)]]
 
|-
 
|-
| [[3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru.]]  
+
| [[3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru]]  
 
|-
 
|-
| [[4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění.]]  
+
| [[4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění]]  
 
|-
 
|-
| [[5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti.]]  
+
| [[5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a  pohybové.]]  
+
| [[6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a  pohybové]]  
 
|-
 
|-
| [[7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti. Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití.]]  
+
| [[7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti. Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití]]  
 
|-
 
|-
| [[8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti. Jejich ovlivňování.]]  
+
| [[8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti. Jejich ovlivňování]]  
 
|-
 
|-
| [[9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek.]]  
+
| [[9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek]]  
 
|-
 
|-
| [[10. Psychologie spolehlivosti výkonu. Prevence nehod a úrazů.]]  
+
| [[10. Psychologie spolehlivosti výkonu. Prevence nehod a úrazů]]  
 
|-
 
|-
| [[11. Teorie a modely pracovní zátěže. Klasifikace stresorů. Ukazatelé zátěže a prevence.]]  
+
| [[11. Teorie a modely pracovní zátěže. Klasifikace stresorů. Ukazatelé zátěže a prevence]]  
 
|-
 
|-
| [[12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti.]]  
+
| [[12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[13. Pracovní výcvik. Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity.Transfer dovedností.]]  
+
| [[13. Pracovní výcvik. Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity.Transfer dovedností]]  
 
|-
 
|-
| [[14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka.]]   
+
| [[14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka]]   
 
|-
 
|-
| [[15. Pracovní adaptace a identifikace s prací.]]  
+
| [[15. Pracovní adaptace a identifikace s prací]]  
 
|-
 
|-
| [[16. Schopnosti a způsobilost k práci.]]  
+
| [[16. Schopnosti a způsobilost k práci]]  
 
|-
 
|-
| [[17. Motivace a postoje k práci. Teorie pracovní motivace.]]  
+
| [[17. Motivace a postoje k práci. Teorie pracovní motivace]]  
 
|-
 
|-
| [[18. Pracovní spokojenost. Teorie a faktory pracovní spokojenosti. Vztah k pracovnímu chování.]]  
+
| [[18. Pracovní spokojenost. Teorie a faktory pracovní spokojenosti. Vztah k pracovnímu chování]]  
 
|-
 
|-
| [[19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj. ]]   
+
| [[19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj]]   
 
|-
 
|-
| [[20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska.]]  
+
| [[20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska]]  
 
|-
 
|-
| [[21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání. Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace.]]  
+
| [[21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání. Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace]]  
 
|-
 
|-
| [[22. Hodnocení pracovníků. Typy hodnocení, druhy dat a kritérií.]]  
+
| [[22. Hodnocení pracovníků. Typy hodnocení, druhy dat a kritérií]]  
 
|-
 
|-
| [[23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů. Kvalita pracovního života.]]  
+
| [[23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů. Kvalita pracovního života]]  
 
|-
 
|-
| [[24. Psychologické problémy pracovního poradenství.]]  
+
| [[24. Psychologické problémy pracovního poradenství]]  
 
|-
 
|-
| [[25. Psychologie a teorie organizace. ]]  
+
| [[25. Psychologie a teorie organizace]]  
 
|-
 
|-
| [[26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti.]]  
+
| [[26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[27. Psychologické stránky řídící činnosti. ]]
+
| [[27. Psychologické stránky řídící činnosti]]
 
|-
 
|-
| [[28. Pracovní konflikt. Participativní řízení. Vyjednávání. ]]  
+
| [[28. Pracovní konflikt. Participativní řízení. Vyjednávání]]  
 
|-
 
|-
| [[29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury.]]  
+
| [[29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury]]  
 
|-
 
|-
| [[30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.]]  
+
| [[30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání]]  
 
|-
 
|-
| [[31. Předmět a vývoj personální psychologie.]]  
+
| [[31. Předmět a vývoj personální psychologie]]  
 
|-
 
|-
| [[32. Metodologické otázky personální psychologie.]]  
+
| [[32. Metodologické otázky personální psychologie]]  
 
|-
 
|-
| [[33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie. ]]  
+
| [[33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie]]  
 
|-
 
|-
| [[34. Modelování a simulátory. Výcvik a trenažéry.]]  
+
| [[34. Modelování a simulátory. Výcvik a trenažéry]]  
 
|-
 
|-
| [[35. Předmět a vývoj psychologie řízení.]]  
+
| [[35. Předmět a vývoj psychologie řízení]]  
 
|-
 
|-
| [[36. Subjekt a objekt řízení. Řídící procesy.]]  
+
| [[36. Subjekt a objekt řízení. Řídící procesy]]  
 
|-
 
|-
| [[37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy.]]  
+
| [[37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy]]  
 
|-
 
|-
| [[38. Předmět a vývoj psychologie trhu.]]  
+
| [[38. Předmět a vývoj psychologie trhu]]  
 
|-
 
|-
| [[39. Faktory spotřebního chování.]]  
+
| [[39. Faktory spotřebního chování]]  
 
|-
 
|-
| [[40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie.]]  
+
| [[40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie]]  
 
|-
 
|-
| [[41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii.]]  
+
| [[41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii]]  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 22. 4. 2019, 16:56

Otázka
1. Teoretické základy psychologie práce a organizace.(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)
2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce)
3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru
4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění
5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti
6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové
7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti. Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti. Jejich ovlivňování
9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
10. Psychologie spolehlivosti výkonu. Prevence nehod a úrazů
11. Teorie a modely pracovní zátěže. Klasifikace stresorů. Ukazatelé zátěže a prevence
12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti
13. Pracovní výcvik. Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity.Transfer dovedností
14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka
15. Pracovní adaptace a identifikace s prací
16. Schopnosti a způsobilost k práci
17. Motivace a postoje k práci. Teorie pracovní motivace
18. Pracovní spokojenost. Teorie a faktory pracovní spokojenosti. Vztah k pracovnímu chování
19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj
20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání. Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace
22. Hodnocení pracovníků. Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů. Kvalita pracovního života
24. Psychologické problémy pracovního poradenství
25. Psychologie a teorie organizace
26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti
27. Psychologické stránky řídící činnosti
28. Pracovní konflikt. Participativní řízení. Vyjednávání
29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
31. Předmět a vývoj personální psychologie
32. Metodologické otázky personální psychologie
33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
34. Modelování a simulátory. Výcvik a trenažéry
35. Předmět a vývoj psychologie řízení
36. Subjekt a objekt řízení. Řídící procesy
37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
38. Předmět a vývoj psychologie trhu
39. Faktory spotřebního chování
40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii


Doporučená literatura

  • Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
  • Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
  • Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
  • Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003