Stresory a prostředí

Verze z 19. 11. 2015, 17:24; Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • činitelé, které přispívají ke vzniku zátěže = stresory:

Proces práce (množství, čas)

 • pracovní úkoly (množství, čas, charakteristiky práce)
 • např.. činnosti spojené s velkými nároky na pozornost
 • rozhodování se ve složitých a nepřehledných situacích
 • činnosti tvořivé, dlouhé a nepravidelné přestávky
 • Podmínky fyzikálního a biologického charakteru
 • chemické látky v provozech
 • mikroklimatické podmínky
 • rizika úrazů, nemocí
 • páry a dýmy

Sociálně psychologické podmínky

 • činnosti se zvýšenou odpovědností
 • práce s minimem sociálních kontaktů
 • konflikty, přelidnění

Zdroje