Thalamus

Verze z 3. 7. 2014, 14:50; Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Thalamus je spolu s epithalamem součástí zadní části mezimozku (diencephalon) a je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader. Zprostředkovává převod informací přicházejících z periférie do specifických projekčních a asociačních oblastí mozkové kůry a do důležitých center mozečku. Umožňuje také vzájemnou interakci vyšších oddílů CNS.

Specifická jádra

 • motorika - informace z oblasti somatotrofické - proprioreceptory, receptory povrchového čití
 • informace k motorickým oblastem - mozeček, mozková kůra (motorická oblast)
 • sluch - senzory sluchu → vzruchy do senzorické oblasti motorické kůry
 • zrak

Asociační jádra

 • propojují různé části → tvorba paměťových stop
 • přenos do limbického systému – emoční vnímání
 • sdružují to, co vidíme (senzorická informace) s emocemi → konkrétní zážitky

Nespecifická jádra

 • nemají výraznější funkci
 • pouze přenos do vyšších oblastí (přepojují) – korových

funkce thalamu:

 • somatosenzorická funkce (co vidíme, slyšíme + jak na to reaguje tělo)
 • přepojování z nižších oblastí (bazální ganglia, mozeček, páteřní mícha,…)
 • podíl na hybnosti
 • Parkinzonova choroba – neurochirurgický zásah (přerušení) talamu → zmírnění třesu a diskinézy

Porucha thalamu

 • snížení prahu bolesti (~ zvýšená citlivost, tzv. thalamická bolest)
 • velmi silné emoční odpovědi (spinothalamická dráha)
 • centrální poškození (špatně se zvládá léky)
 • při iktu (infarkt srdce) + porucha hybnosti, motoriky (hemiparéza) + nepříjemné pálení, vystřelování
 • podílí se na vegetativních reakcích (! vnější projevy): zblednutí/zčervenání, změny nálady (rozmrzelost, smutek, veselost), změny tepu (v závislosti na emocích), u dětí ( → dospělí vliv mozkové kůry – ovlivňuje thalamus)