Trávicí soustava

Verze z 24. 6. 2015, 16:51; Husokachna (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Trávicí soustava

trávící systém zajišťuje:

 1. trávení: mechanicky - rozmělnění a chemicky - trávící šťávy a enzymy
 2. vstřebávání = resorpce:látky vznikající v systému vstřebány do vnitřního prostředí
 3. odstraňování nestravitelných a odpadních látek

Histologie

 • v celém trávicím sytému má stejnou strukturu.
 • uvnitř trubice sliznice s množstvím žlázek (vlhkost, slizkost), hlen- posun potravy a ochrana trubice
 • v některých částech, např. žaludek a střeva, je sliznice zvrásněná do řas a klků - znásobení povrchu
 • na počátku a konci soustavy pokryta dláždicovitým epitelem – odlupuje se, ve zbytku soustavy je krychlový a cylindrický epitel
 • podslizniční vazivo – připojení sliznice ke svalovině, prochází jím cévy krevní a mízní
 • svalová vrstva – na začátku a konci příčně pruhovaná, v úseku jícen-tlusté střevo hladká
 • hladká svalovina dvojí uspořádání: zevní vrstva - podélně uspořádána, vnitřní - kruhově - zajišťuje peristaltické pohyby
 • vazivo - adventicie – kryje trubici
 • nad vazivem tenká blána seróza – obaluje celou trávící soustavy

Dutina ústní (cavum oris)

 • předsíň (mezi zuby a tvářemi) a vlastní dutina
 • kousání, žvýkání, fonace...

Rty (labia oris)

 • ohraničují dutinu ústní
 • podkladem je kruhový sval na povrchu s krycím epitelem, který neobsahuje pigment-vybarvení je dáno cévní sítí

Tváře(buccae)

 • musculus buccinator je podkladem
 • součástí je tukový polštář – tvoří reliéf obličeje

Tvrdé patro(palatum durum)

 • klenba vlastní dutiny
 • kostěný podklad, na něm sliznice
 • na ně navozuje:

Měkké patro (palatum molle)

 • pouze vazivo, pohyblivé, upínají se svaly, v obloucích jsou:

Patrové mandle (tonsilla palatina)

 • útvary lymfatické tkáně, mají chodbičky, kde jsou lymf. buňky a bakterie – 1. bariéra před infekcí

Dásně (gingivae)

 • 2 podkovovité útvary
 • nasedají na dásňové výběžky, vazivové pokrytí
 • pevně srůstá s čelistí – ochranný val pro zuby

Jazyk (lingua)

 • tvořen příčně pruhovaným svalstvem
 • podílí se na řeči → artikulace
 • kostěná opora – dolní čelist, jazylka
 • připojen slizniční řasou, uzdičkou - frenulum lingua - k měkkým částem

4 části:

 1. tělo - corpus
 2. kořen - radix
 3. hrot - špička - apex
 4. hřbet, vrchní část - dorsum
 • na hřbetu papily: obsahují chuťové buňky – sladko (hrot), slano + kyselo (okraj), hořko (vzadu)
 • nitkové - papillae filiforme – vpředu, sametový vzhled
 • houbovité - p. fungiformes – na bocích a na hrotu
 • listovité - p. paliatae – na bocích
 • hrazené - p. vallatae – 10, vzadu

Zuby(dentes)

 • patří k nejtvrdším orgánům v těle
 • dolní čelist – tvar elipsy X horní čelist – parabola
 • chrup - dentice
 • uvnitř zubu dutina – vyplněna zubní dření - pulpa dentis – vstupuje tudy do zubu nerv, protkané cévními vlákny
 • zub uložen v zubním lůžku, upevněn vazivem - periodontem

povrch:

 • korunka - corona dentis
 • krček - collum dentis
 • kořen - radix dentis

4 typy zubů:

 • I...řezáky - dentes incisivi
 • C...špičáky - d. canini
 • P...třenové zuby - d. premolares
 • M...stoličky - d. molares
 • první dentice – 6 měsíců; komplet – ve 30 měsících, 20 zubů; dospělý chrup – mezi 6-30. rokem – 32 zubů

zubní vzorec:

 • mléčný (dětský) – i1, i2, c, m1, m2
 • trvalý (dospělý) – I1, I2, C, P1, P2, M1, M2, M3
 • nůžkovitý skus - psalidoncie – horní přečnívají dolní o 1/3
 • klešťovitý skus - labidodoncie – řezáky nasedávají na sebe
 • opistodoncie – dolní řezáky jsou příliš vzadu
 • progenie – dolní čelist vyčnívá
 • stegodoncie – v postavení zuby tvoří stříšku

Slinné žlázy

 • drobné žlázy – produkují obyčejné sliny
 • slina - saliva – bezbarvá, vazká, pH 7-8, za den 1-1,5l slin, 99% voda, zbytek enzymy (ptyalin – štěpí cukry), mucin (hlen, obaluje a posunuje sousta), anorganické látky (Ca, P, Na → zubní kámen)
 • vyměšování slin řízeno reflexně – nepodmíněně; lze vypěstovat podmíněně

párové (velké) žlázy:

 • příušní - glandula parotis – u ušního boltce, ústí je u M2 nahoře (při příušnicích se zduří)
 • podčelistní - g. submandibularis
 • podjazykové - g. sublingualis
 • centrum: prodloužená mícha

Hltan - pharynx

 • 12-14cm, část společná dýchací a trávicí soustavě, ústí sem nosní dutina

části:

 • nasopharynx - nosohltan – ústí do něj Eustachova trubice – spojka mezi nosohltanem a středním uchem
 • oropharynx – vlastní část hltanu, krátká
 • laryngopharynx – hrtanová část hltanu

Jícen - esophagus

 • 4. krční obratel, 25-30 cm, 1/3-2/3 –ppruhované svalstvo 3/3 – hladká
 • 2x se zužuje: v místě křížení s aortou a L průduškou a v místě, kde prochází bránicí
 • při hltání suchého sousta se zde sousto zadrhne → klonické křeče bránice → škytavka - singultus; může ji způsobit i nervus vagus

Žaludek - ventriculus

 • vak, 1-2 l potravy
 • obalen blánou - peritoneum a připevněn k pobřišnici
 • žaludeční stěna je uvnitř zvrásněna do řas

4 části:

 1. česlo - cardia – vstup jícnu
 2. klenba - fundus – horní část
 3. tělo - corpus
 4. vrátník - pars pylorica – výstup

žaludeční šťáva:

 • pH 1-2, desinfekční účinky, ničí choroboplodné zárodky, brání kvašení
 • 99% voda, 1% organické i anorganické látky, na 1 jídlo vyprodukováno cca 0,5l žaludeční šťávy (2-3 l/den)
 • obsahuje pepsin – tráví bílkoviny; k aktivaci pepsinogenu na pepsin je třeba HCl → z nerozpustných solí se stávají aktivní
 • lipáza – tráví tuky
 • chymosin – mléko – sráží ho, vytváří z něj rosol (vločky)
 • mucin – zásaditý hlen, chrání žaludeční sliznici, při narušení může kyselý obsah natrávit i tkáň žaludeční stěny → žaludeční vřed (příp. i sliznici jícnu)


sekrece žaludční šťávy - podmíněné i nepodmíněné reflexy:

 • poychogenní faktory (snížení množství žaludeční šťávy)
 • chemický vliv – snížení: máslo, mléko, žloutky; zvýšení: ostrá, mastná, smažená jídla
 • hormonálně – gastrin

mechanismus trávení:

 • jídlo do žaludku → napíná se svalovina, po 20 min. po ukončení příjmu potravy 1. peristaltická vlna - peristola – trvá 15 – 20 minut, dochází k promíchání obsahu žaludku s žaludeční šťávou
 • rychlejší vlny – několikasekundové intervaly → kašovitá hmota - chymus → za 3 hodiny opouští hmota žaludek
 • uvolnění potravy je reflexní
 • při prázdném žaludku kručení = peristaltika naprázdno
 • emesis (zvracení) – ochranná reakce před škodlivým obsahem, mechanická ochrana při příliš velkém množství potravy; reflex zvracení – prodloužená mícha

Tenké střevo - intestinum tenue

 • délka 6 m, šířka 3 cm, sliznice je zvrásněna tzv. klky (1 mm vystouplý epitel) – ústí do nich vlásečnice → vstřebávání živin
 • potrava - posun – peristaltika i pohyb člověka

4 části:

 1. pylorus (vrátník) - ve sliznici má střevní žlázky – Lieberkűhnovy krypty – produkují střevní šťávu, alkalická, 1 l/ 24h; enzymy, které štěpí všechny složky potravy: sacharóza, laktóza, erepsin (bílkoviny), lipáza
 2. duodenum (dvanáctník) - tvar podkovy, 30cm, pevné uchycení u jater, pohárkové klky, hlen - chrání sliznici a sekretin – podporuje produkci pankreatické šťávy (pankreas má vývod v duodenu)
 3. jejunum (lačník) – 3/5, volně
 4. ileum (kyčelník) - 2/5, volně

Tlusté střevo - intestinum crassum

 • 5 m dlouhé, šířka až 8 cm
 • caecum – slepé střevo, přechod tenkého do tlustého
 • appendix verni formis – červovitý výběžek slepého střeva, až 10cm, zánět při přemnožení bakterií
 • colon (tračník): ascendens – vzestupný (k játrům), transversum – příčný, descendens – sestupný
 • colon signoideum – esovitá klička
 • rectum: ampule (vak), rectum (anální otvor)
 • haustra – zúžení
 • průběh potravy 12-16h, přimíchání hlenu, poslední vstřebávání látek pomocí bakterií kvašení (→zapáchající plyny) → vstřebávání vody, soli
 • rozklad žluč. barviva → barví stolici; složení žlučového barviva záleží na stravě

výkaly:

 • nestrávené zbytky
 • odumřelé bakterie
 • zbytky odloupaného epitelu
 • žlučová barviva
 • zbytek anorganických látek
 • voda
 • defekace – reflex vyměšování (vůle), centrum: křížová mícha
 • zácpa - obstipace
 • průjem - darrhoea

Trávicí žlázy

Slinivka břišní - pankreas

 • za žaludkem
 • hlava + ocas
 • ústí do tenkého střeva
 • tvořen lalůčky – lalůček má vždy vývod → vytvářejí pavučinu
 • produktem je pankreatická šťáva, kyselá, pH 7-8, nízká produkce, pouze 1 dcl – anorganické a organické látky, enzymy: trypsin, amylázy – štěpí sacharidy, lipázy – štěpí tuky
 • sekrece vnější, pankreatická šťáva štěpí potravu
 • enzymy indukující produkci pankreatické šťávy: pankreotimin, sekretin
 • pankreas je skoro neoperovatelný, prochází jím aorta, žíly, cévy, nervy, i těžká diagnostika poruchy; typické – pacient zaujímá polohu kočky
 • Langerhansovy ostrůvky - je jich méně než lalůčků produkujících pankreatickou šťávu, průměr ostrůvku je 0.5 mm, celkem 1 milion, produkují inzulin (vnitřní sekrece) - hormon ovlivňující hladinu cukru v krvi

Játra - hepar

 • vyklenují se do bránice
 • pravý a levý lalok, uprostřed je jaterní brána - porta hepatis – zde vstupuje artera hepatica a vystupuje choledokus
 • tvořena trávicími buňkami
 • ve středu se rozpadá vena portae na jednotlivé žilky → filtrace a zpracování → odpad do počátku žlučových cest
 • z levého odchází ductus hepatikus dexter a z pravého ductus hepaticus sinisterductus hepatikus comunis – na cestě se napojuje na žlučník → v tomto místě se přejmenovává na ductus cysticusductus choledocus → ústí do duodena
 • vena portae sbírá krev z trávicího systému

Žlučník - vesica fellea

 • produkt = žluč, trávení
 • tvar hrušky, volně ložen, "připláclý" k játrům
 • pouze skladiště žluči (co se nedostalo do duodena)
 • 500-1000 mm3, zásaditý, podílí se na trávení tuků
 • neutralizuje kyselý obsah žaludku
 • kromě organických látek obsahuje i hodně solí → pokud příliš : žlučové kameny
 • odvod škodlivin
 • všechny 3 žlázy + trávicí orgány jsou ve vaku – pobřišnice - peritoneum
 • mimo anální otvor, močový měchýř, cévy podél páteře, ledviny a okolí

Trávení - fyziologie

 • katabolismus = štěpení složitých látek na jednoduché → uvolňování energie
 • anabolismus = opačně
 • oba současně, nelze oddělit

Metabolismus cukrů

 • nejrychlejší zdroj energie
 • glukóza, fruktóza, galaktóza ← sacharóza, maltóza
 • stálá hladina cukru v krvi – glykémie (hyperglykémie, hypoglykémie)
 • centrum řízení = hypotalamus – inzulín a adrenalin
 • nadřazené centrum = mozková kůra

Metabolismus lipidů

 • tuky – nejvydatnější zdroj energie, tepelná izolace organismu
 • 2 typy:
 • zásobní – ukládá se v podkoží, v dutině břišní, kolem orgánů, v kostní dřeni
 • protoplazmatický – hnědý tuk, kolem buněk, v organismu zůstává vždy, nikdy se neštěpí
 • stálá hladina tuku – lipémie
 • řízení – mezimozek + hormonálně: mobilizace tuku: tyroxin (štítná žláza), adrenalin, růstový hormon
 • ukládání tuku: inzulin, estrogeny (ž)

Metabolismus bílkovin

 • stavba všech buněk, štěpí se na → aminokyseliny
 • hladina bílkovin = aminoacidémie, složitěji měřitelná, měřítko kvality metabolismu bílkovin – hladina amoniaku v moči - dusíková bilance
 • centrum řízení – hypotalamus
 • tvorba bílkovin: růstový hormon, inzulín
 • odbourávání bílkovin: glukokortikoidy

Anorganické látky

 • sodík – hlavní kationt těla, 80% v tkáňovém moku, zajišťuje osmolalitu toku plazmy
 • draslík – protipól sodíku na membránách, nezbytný pro svalovou aktivitu, +
 • vápník – součástí kostí, zubů, v krevní plazmě, +, spolu s hořčíkem nezbytný pro nervo-svalovou dráždivost
 • chloridový aniont – vyrovnává napětí všech předchozích

Metabolismus vody

 • obsah vody v organismu – 65-75%, nezbytná pro přeměnu látek
 • centrum řízení = hypotalamus
 • hormony: antidiuretický hormon, hormony kůry nadledvin a štítné žlázy

Vitamíny

A) Vitaminy rozpustné v tucích:

 • vitamin A

v potravě jako beta-karoten,podílí se na normálním vývoji a stavu buněk, v nejvyšší koncentraci se nachází v rohovce, sítnici, jeho nedostatek způsobuje šeroslepost.

 • vitamin D

ovládá vápník a fosfor, reguluje vývoj kostí a zubů, vytváří se v kůži slunečním zářením, jeho nedostatek způsobuje rachitis (křivice)

 • vitamin E

nezbytný pro normální zdravý vývoj buněk, především pohlavních, nedostatek způsobuje poruchy vývoje pohlavních orgánů a pohlavních hormonů, narušení vývoje plodu při těhotenství.

 • vitamin K

nezbytný pro srážlivost krve

B) Vitaminy rozpustné ve vodě:

 • vitaminy B

B1, B6, B12, PP, kyselina listová buněčná stabilizace (buňky, krvinky – stavba krevních elementů)B12 – zklidnění, nervo-svalová dráždivost,nedostatek způsobuje narušení funkce různých orgánů (průjem, nechutenství, kůže, sliznice...)

 • vitamin C

vývoj vaziva, kostní tkáně, chrupavek,nedostatek způsobuje poruchy krvácivosti

 • vitamin H

vyživuje kůži, nedostatek způsobuje mazotok (seborrhea – nemoc produkce mazu)

 • vitamin P

ovlivňuje fragilitu krevních kapilár,nedostatek způsobuje krvácivé stavy (křehké kapiláry → praskají)

Krvácení z trávicího traktu

 • hemateméza = zvracení červené čerstvé nenatrávené krve, krvácení z horní části trávicího traktu
 • melena = rosolovitá dehtovitá černá páchnoucí hmota, natrávená krev; ve zvratcích nebo stolici
 • čerstvá krev ve stolici = znak krvácení z dolní části trávicího traktu

Poruchy trávicího traktu

 • obstipace = zácpa
 • průjem
 • žaludeční vřed – bolí po jídle X duodenální vřed – bolí nalačno
 • pálení žáhy
 • rakovina/zánět pankreatu – dvojitá porucha: 1. trávení 2. nevylučují se hormony
 • appendix
 • ileus – uzávěr tenkého střeva, samo do sebe se zasune, hrozí zánět
 • psychosomatické záněty střev - kolem 20ti-30ti let věku
 1. Crohnova choroba – zánět postihuje celou stěnu → amputace části střeva,
 2. Colitis ulcerosa – postihuje jen sliznici (jedna vrstva stěny), bolesti břicha, někdy zácpa, občas průjem
 • hemeroidy – varixy ( zmnožení/zduření žilní stěny) u rektálního otvoru, nejrychlejší zdroj infekce → septické stavy, nutno rychle operovat

Poruchy jater

 • ikterus – žluč se dostává do krve, ucpaný choledocus – žluč nemá kam odtékat, žluté zabarvení pokožky, svědí kůže, bílá stolice
 • infekční mononukleóza - virové onemocnění napadající jaterní tkáň, bolesti kloubů, jako „chřipka“, dieta!!!
 • jaterní cirhóza – irreversibilní proces, léčba=transplantace, důsledek alkoholismu, rakoviny, hepatitidy, k zajištění funkce stačí 10% tkáně jater
 • hepatitis(zánět jaterních buněk)
  • A – virová, orálně-fekální cesta přenosu
  • B – infekční (parenterální cesta=přes krev nebo sperma)
  • C - infekční, v 50% chronifikuje → poškození jater (cirhóza)
  • D – infekční, vzácnější
  • E – Asie, Afrika, jižní Amerika

Odkazy

Zdroje

Tento článek vychází z přednášky Anatomie, fyziologie a genetika na Katedře psychologie UK.

Zdroje obrázků

From Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestive_system_diagram_cs.svg

Doporučená literatura

 • Čihák, R.(2011) Anatomie. Praha: Grada
 • Merkunová, A.(2008) Orel, M. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: Grada
 • Orel, M., Facová, V. a kol. (2009)Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada
 • Repetitorium lékařské fyziologie. Praha: SPN, 1971.
 • Silbernagl, S., Lang, F.(2002)Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada
 • Šmarda, J. a kol.(2004) Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál