Uživatel:Tereza.Hrychová

Verze z 12. 7. 2017, 11:49; Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jsem absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví vyučovaného na FF UK. Profesně působím v cestovní kanceláři Neckermann jako content specialista. Zde na Wikisofii působím v roli editora a správce.

Články