Vysvětlete, co je to informační zahlcení a jaké jsou jeho příčiny a důsledky

Verze z 22. 6. 2016, 11:07; Michal.Bily (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Informační zahlcení (anglicky Information overload) je termín, kterým rozumíme situaci, kdy jedinec nedokáže efektivně pracovat s informacemi, jelikož informací je nadbytek a není pro jedince možné je zpracovat v adekvátním čase.

Výklad termínu podle TDKIV: Situace, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních či nerelevantních informací, a tak nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. To může vést ke stresu, únavě, roztržitosti apod.[1]

Definice podle Millera

Již v šedesátých letech dvacátého století idetifikoval Miller [2] sedm různých kategorií - odpovědí člověka na informační zahlcení. Mezi ně zařadil:

 • vypuštění, přehlédnutí (omission) - neschopnost zpracovat některé podněty
 • chyba (error) – některé informace nejsou zpracovány správně
 • řazení do front, sekvenční zpracování (queuing) – zpracování některých
 • informací je odloženo s tím, že budou zpracovány později
 • filtrování (filtering) – zpracování jen těch informací, které se jeví jako nejvyšší priorita
 • přibližování (approximation) – snižování standardů rozlišování tím, že je snížena
 • přesnost při hodnocení vstupů a odpovědí
 • rozmanité kanály (multiple channels) – rozdělení příchozích informací na části
 • za účelem rozdělení odpovědí
 • útěk (escape) – kompletní ignorování příchozích informací

Odkazy

 1. HAVLOVÁ, Jaroslava. Informační přetížení. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003317&local_base=KTD.
 2. MILLER, James. Information Input Overload and Psychopatology. American Journal of Psychiatry. 1960, vol. 116, is. 1, s. 695-704. ISSN 1535-7228. In: PŘÍBRAMSKÁ, Ivana. Úvod do informačního chování. Praha, 2008. Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví 2008. Studentská práce. Dostupné pro přihlášení na portálu Elektronické informační texty z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/novinky/2008/novy-text-informacnichovani>.

Doporučená literatura

Externí odkazy

Související články

Příčiny informačního zahlcení
Moorův zákon

Klíčová slova

informační zahlcení, zpracování informací, informační technologie, informační společnost