Íránský jaderný problém I. (Neradová)

Verze z 15. 12. 2014, 11:41, kterou vytvořil Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „verze pro tisk Íránský jaderný problém (pro tisk) {| class="wikitable sortable" ! Angličtina || Čeština |- |'''International Atomic Energy Agen…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

verze pro tisk Íránský jaderný problém (pro tisk)

Angličtina Čeština
International Atomic Energy Agency (IAEA) Mezinárodní agentura pro atomovou energii
IAEA board of governors Rada guvernérů MAAE
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 1968 Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Safeguards Agreement Dohoda o bezpečnostních opatřeních k NPT
Safeguards Agreement´s Additional Protocol Dodatečný protokol k Dohodě o bezpečnostních opatřeních
Iran-Libya Sanctions Act (ILSA) (1996) Zákon o íransko-lybyjských sankcích (ILSA)
Iran-Lybia Sanctions Act Enhancement and Compliance Act Zákon měl rozšířit působnost ILSA z roku 1996 a omezit prezidentské pravomoce, zejména právo odpustit sankce společnostem, které se dostaly do konfliktu s ILSA

Iranian Nuclear Trade Prohibition Act (2005) – Tento zákon zakázal americkým firmám nakupovat palivové články pro reaktory od všech společností, které je prodávaly do Íránu

UN Security Council Rada bezpečnosti OSN
Expediency Council íránská rada pro určování zájmů režimu Madžlis (íránský parlament)
Revolutionary Guard Revoluční garda
uranium enrichment obohacování uranu
heavily enriched uranium vysoce obohacený uran
centrifuge machine (used in the enrichment proces) odstředivka (používaná při obohacování uranu)
self-contained nuclear fuel cycle samostatný jaderný palivový cyklus
yellow cake žlutý koláč (koncentrát oxidu uranu)
weapons-grade uranium uran, ze kterého lze vyrábět jaderní zbraně
fissile material (derived from heavily enriched uranium) štěpný materiál (získávaný z obohaceného uranu)
nuclear warheads (develop, produce, make) jaderné hlavice
nuclear weapons programme (pursue, advance) program jaderného zbrojení
peaceful nuclear programme mírový jaderný program
heavy-water reactor těžkovodní reaktor
light-water reactor lehkovodní reaktor
EU3 diplomacy diplomatické snahy Velké Británie, Francie a Německa o ukončení íránského jaderného programu
introduce a bill předložit zákon
amend a bill revidovat zákon
renew a bill prodloužit platnost zákona
impose sanctions zavést sankce
lift sanctions zrušit sankce
draw up sanctions vypracovat sankce
enforce sanctions zajistit uplatňování sankcí