Čtení pomáhá

Čtení pomáhá je projekt spojující podporu čtenářské gramotnosti českých dětí s charitativní činností. Iniciován byl projekt v lednu roku 2011, v dubnu téhož roku byl odstartován. Úkolem projektu od začátku bylo zpropagovat nový charitativní projekt mezi veřejností, získat co nejvíce registrovaných dětí a rozdělit charitám ročně 10 milionů korun.

Princip projektu


Do projektu se mohou zúčastnit všichni žáci Českých základních škol a prezenčních forem středních škol. V rámci registrace je uživatel rozdělen do jedné ze tří čtenářských kategorií:

  • 1.–5. třída ZŠ
  • 6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií
  • SŠ a 5.–8. ročník osmiletých gymnázií

Čtenáři si poté vybírají knihy ze seznamu jejich kategorie, případně mohou i ze seznamu kategorie o jednu úroveň výš. Po přečtení dané knihy ze seznamu najde čtenář na webových stránkách projektu znalostní test z obsahu dané knihy. Ten obsahuje 4 otázky a na jeho vyplnění je k dispozici 5 minut. Pokud uživatel třikrát vyplní test neúspěšně (nezodpoví správně všechny otázky), je pro něj test na týden uzamčen. Po úspěšném vyplnění testu (zodpovězení všech otázek správně) získává čtenář kredit 50kč na své konto. Test jde úspěšně vyplnit pouze jednou. Čtenář si poté může zvolit některou z právě probíhajících partnerských charitativních sbírek, na kterou chce ze svého konta přispět. Může darovat celou částku konta jedné charitě, nebo ji může rozdělit mezi několik různých.

Knihy

Knihy zařazené do projektu jsou rozděleny do tří kategorií podle úrovně vzdělávání čtenářů. Každá z kategorií obsahuje více než 120 titulů. Zastoupena je zde beletrie, próza, poezie i komiksy.
Tituly jsou vybírány odbornou porotou, v jejímž čele stojí dramatik, scenárista, textař a herec Zdeněk Svěrák. Dalšími členy poroty jsou spisovatelka Alena Ježková, písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, herec, moderátor, hudební skladatel a zpěvák Marek Eben, učitel českého jazyka, literatury, literárního semináře a tvůrčího psaní na PORGu Martin Valášek, šéfredaktorka Edice ČT Jitka Saturková a iniciátor a donátor projektu Čtení pomáhá Martin Roman.

Partneři projektu


Projekt si získal pozornost několika mediálních partnerů, mezi které patří:

  • Česká televize
  • Frekvence 1
  • Evropa 2
  • Časopisy ABC, Blesk pro ženy, Moje psychologie, Mateřídouška, Maminka

S projektem je také spřato množství charitativních organizací, mezi něž se řadí i Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Odkazy

Reference

Související články

Klíčová šlova

Čtení pomáhá, charitativní projekty, čtenářská gramotnost, dětské čtenářství, dětská literatura