Šablona:HomepageNew: Porovnání verzí

 
Řádek 21: Řádek 21:
 
{{Program|religionistika|Religionistika|Portál:Religionistika|}}
 
{{Program|religionistika|Religionistika|Portál:Religionistika|}}
 
{{Program|cesky-jazyk|Archivnictví a pomocné vědy historické|Portál:Archivnictví a pomocné vědy historické|}}
 
{{Program|cesky-jazyk|Archivnictví a pomocné vědy historické|Portál:Archivnictví a pomocné vědy historické|}}
{{Program|andragogika|Andragogika|Portál:Andragogika|}}
 
 
{{Program|all rozbalit|Zobrazit všechny programy||}}                       
 
{{Program|all rozbalit|Zobrazit všechny programy||}}                       
  
 +
{{Program|andragogika|Andragogika|Portál:Andragogika|hide}}
 
{{Program|sociologie|Sociologie|Portál:Sociologie|hide}}
 
{{Program|sociologie|Sociologie|Portál:Sociologie|hide}}
 
{{Program|anglistika|Anglistika - Amerikanistika|Portál:Anglistika-amerikanistika|hide}}
 
{{Program|anglistika|Anglistika - Amerikanistika|Portál:Anglistika-amerikanistika|hide}}

Aktuální verze z 23. 11. 2019, 11:35

Jedinečný zdroj informací

WikiSofia je otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů. V součanosti na WikiSofii můžete nalézt 2 206 článků.
Jak mohu pomoct sobě a svým spolužákům? Pište články, komentujte, upravujte, opravujte!
Jak začít? | Aktuálně probíhající projekty | Nápověda se vším všudy


Publikuj na Wikisofii

Wikisofii bylo přiděleno ISSN a chová se tedy jako elektronický časopis. Články může autor tedy vykazovat jako publikační činnost!

Specifické poruchy učení (SPU) jsou skupinou duševních poruch, které způsobují obtíže s učením a používáním školních dovedností. V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí nalezneme tyto diagnózy pod označením „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ (F81). 5. revize Diagnostického a statistiku manuálu mentálních poruch uvádí diagnózu „Specifická porucha učení“, kterou řadí mezi neurovývojové poruchy.

MKN-10 poskytuje následující diagnostický klíč:

  • F81.0: Specifická porucha čtení (dyslexie)
  • F81.1: Specifická porucha psaní a výslovnosti (dysgrafie).
  • F81.2: Specifická porucha počítání (dyskalkulie).
  • F81.3: Smíšená porucha školních dovedností - porucha kombinující v diagnostikovatelné míře více projevů jiných specifických poruch učení.
  • F81.8: Jiná vývojová porucha školních dovedností.
  • F81.9: Vývojová porucha školních dovedností nespecifická.

Výskyt specifických poruch učení je obtížně určitelný zejména pro vysokou variabilitu klinických a diagnostických znaků (např. závažnost poruchy). Různé studie uvádí prevalenci těchto poruch v dětské populaci v rozmezí 2 - 20 %. Významně častěji se také vyskytují u chlapců než u dívek (v poměru 3-5:1).


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Wiki komunita

700 FB.jpg

Více jak 700 fanoušků na Facebooku.

Wikisofia již dosáhla na Facebooku hranice sedmi set fanoušků. Děkujeme za podporu a budeme se snažit vám přinášet zajímavé a užitečné informace i v budoucnu!

pokračovat>>

Predmet wikisofia.jpg

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Tento předmět má za cíl naučit studenty vytvářet a editovat hesla na platformě wiki - oblíbený systém kolaborativní práce, využívaný po celém světě (Wikipedia). V rámci tohoto předmětu si studenti prakticky vyzkouší jak připravit kvalitní studijní materiály pro svůj obor. Naučí kriticky pracovat s informacemi a vytvářet odborný text ve standardním prostředí MediaWiki na portálu Wikisofia.cz.

pokračovat>>