Šablona:HomepageNew

Jedinečný zdroj informací

WikiSofia je otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů. V součanosti na WikiSofii můžete nalézt 2 242 článků.
Jak mohu pomoct sobě a svým spolužákům? Pište články, komentujte, upravujte, opravujte!
Jak začít? | Aktuálně probíhající projekty | Nápověda se vším všudy


Publikuj na Wikisofii

Wikisofii bylo přiděleno ISSN a chová se tedy jako elektronický časopis. Články může autor tedy vykazovat jako publikační činnost!

Stanovení vztahu (popřípadě míry závislosti) myšlení a řeči je společnou oblastí zájmu řady vědeckých oborů, především lingvistiky, psychologie a antropologie. Je také předmětem interdisciplinárního oboru psycholingvistiky. Klíčovou otázkou problematiky vztahu jazyka a myšlení je, jestli odlišné gramatické a sémantické struktury, kategorie a specifika jazyků determinují (a do jaké míry) průběh a fungování myšlení, resp. uvažování o věcech a poznávání světa.Kognitivní psychologie. Další významnou a související otázkou vztahu mezi řečí a myšlením je to, zda a do jaké míry je myšlení realizováno pomocí slov a je závislé na užívání slov a zda se v tomto ohledu vztah mezi myšlením a řečí proměňuje v průběhu ontogeneze.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Wiki komunita

700 FB.jpg

Více jak 700 fanoušků na Facebooku.

Wikisofia již dosáhla na Facebooku hranice sedmi set fanoušků. Děkujeme za podporu a budeme se snažit vám přinášet zajímavé a užitečné informace i v budoucnu!

pokračovat>>

Predmet wikisofia.jpg

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Tento předmět má za cíl naučit studenty vytvářet a editovat hesla na platformě wiki - oblíbený systém kolaborativní práce, využívaný po celém světě (Wikipedia). V rámci tohoto předmětu si studenti prakticky vyzkouší jak připravit kvalitní studijní materiály pro svůj obor. Naučí kriticky pracovat s informacemi a vytvářet odborný text ve standardním prostředí MediaWiki na portálu Wikisofia.cz.

pokračovat>>