Šedá literatura

Verze z 13. 6. 2014, 13:51, kterou vytvořil Michaela.Charvatova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Termín šedá literatura (anglicky grey literature nebo méně často gray literature) označuje specifickou skupinu dokumentů, které nejsou vydávány klasickými na…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Termín šedá literatura (anglicky grey literature nebo méně často gray literature) označuje specifickou skupinu dokumentů, které nejsou vydávány klasickými nakladately a vydavateli, často jsou obtížně dostupné. Nejčastěji uváděnými dokumenty spadajícími do oblasti šedé literatury bývají zprávy (výroční, grantové apod.), závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce nebo třeba konferenční příspěvky a sborníky.

Definice

Lucemburská definice
Rozšířená Lucemburská definice
Pražská definice

Typologie

GreyNet

Konference a semináře

Repozitáře šedé literatury

OpenGrey
Národní repozitář šedé literatury

Použitá literatura