Šedá literatura na sociálních sítích

Verze z 30. 3. 2017, 14:11, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šedou literaturou na sociálních sítích je míněn veškerý text, záznam, obraz video či zvuk, který je na sociálních sítích uložen uživateli. Na sociální sítě se můžeme dívat z hlediska obsahu jako na

  1. sdílení zážitků a pocitů s přáteli,
  2. sdílení odborných informací z oblasti vědy a výzkumu.

Obě skupiny spadají pod šedou literaturu, v tomto článku se ale budu věnovat zejména skupině druhé.

Šedá literatura na internetu

V prostředí internetu vznikají různé webové stránky, servery a úložiště, kde je možné vyhledávat, ukládat, uchovávat, aktualizovat a také sdílet informace v podobě šedé literatury. Jedná se o různé články, blogy, hodnocení, komentáře, poznámky a jiné posty. Mezi nejznámější úložiště patří například YouTube a GoogleDocs, pro sdílení lze uvést mimo jiné Facebook, Twitter, LinkedIn, Researgate nebo Mendeley. Výhodou webů je rychlé a snadné uchovávání, zviditelnění a sdílení dat a možnost jejich dalšího doporučení nebo propojení s různými aplikacemi. Mezi nevýhody patří naopak především nutnost založit vlastní profil, špatná vyhledatelnost nebo krátká životnost informací a tak i potřeba stálé aktualizace. Na webu se šíří i řada neověřených, neúplných a nedůvěryhodných sdělení a údajů a je proto nutné si data vždy ověřit z více zdrojů.[1]

YouTube

YouTube je největší a nejrozšířenější server určený pro šíření videa. Se šedou literaturou se zde setkáváme nejen prostřednictvím různých slidů, prezentací, přednášek, videí či zvukových dokumentů, ale představují ji i následné komentáře, hodnocení a příspěvky ostatních uživatelů k uvedenému obsahu. Vše lze jednoduše vkládat, odebírat a také dál sdílet. YouTube je notně využíván bloggery i vloggery, ale také řadou sdělovacích prostředků.

LinkedIn

LinkedIn je profesní sociální síť, na které se setkávají studenti, pracovníci a profesionálové ve svých oborech. Mohou si zde vyměňovat své pracovní zkušenosti, úspěchy a zájmy, ale také si klást navzájem otázky a dávat řešení na problémy, se kterými se ve svém pracovním životě setkávají. V rámci odborných blogů se zde zveřejňují a sdílí odborné články a publikace. Je tu umožněno kontaktovat ostatní uživatele dle firem, ve kterých pracují, vyhledávat je dle oborů nebo vystudovaných škol.

Například pod odkazem https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3718857&goback=%2Egna_3718857 najdeme skupinu Greynet, která se zabývá šedou literaturou. Vyhledat ji je možné přes vyhledávač po zadání hesla Greynet.

Sociální síť LinkedIn je také v pozornosti personalistů, kteří zde hledají vhodné kandidáty na volné pozice ve firmách.


Vědecké sociální sítě a blogy

Pro vědecké pracovníky a odbornou veřejnost jsou velmi užitečné tzv. vědecké sociální sítě a weby. Patří mezi ně například OpenWetWare, Mendeley aj. Slouží především k setkávání vědců, publikování odborných vědeckých článků, zakládání různých skupin lidí z celého světa, kteří se podílejí na společném výzkumu nebo kteří si vzájemně vyměňují zkušenosti a řešení problémů z oblasti vědy.

OpenWetWare

OpenWetWare byl vytvořen studenty MIT v roce 2005. Podporuje otevřený výzkum, vzdělání, publikování a diskuze z oblasti biologie a biologického inženýrství. Laboratorní výsledky a metody se tak stávají pro vědce dostupnější, dochází zde k otevřené spolupráci a sdílení problémů a jejich řešení, což vede především k celkovému urychlení výzkumu. K tomuto sdílení přistoupila mimo jiné v roce 2007 firma Novartis s výzkumem diabetes typu 2.[2]

Mendeley

Mendeley je program a zároveň web pro správu a sdílení výzkumných prací, dat a vzájemnou spolupráci. Zároveň se jedná o sociální síť pro výzkumné pracovníky, je zde možné ukládat data, publikovat články a vzájemně je komentovat. Je vybaven full-textovým vyhledáváním, což značně usnadňuje možnost najít požadované informace. Nachází se zde i skupiny vytvořené pro společné řešení výzkumných úkolů

Blogy

Blogy jsou webové aplikace s příspěvky od jednoho autora píšícího na různá témata. Pokud blog nepřesáhne svou délkou 160 znaků, pak ho nazýváme mikroblog. Mezi nejznámější mikroblog patří například Twitter. Ten používají mimo jiné i firmy, které zde sdílejí informace o svých službách, trhu nebo novinkách. Jedním z uznávaných a známých bloggerů z oblasti vědeckých publikací je Marcus Vaska. Na svém blogu na stránkách Grey Horizon vydává články, studie a výzkumy z oblasti onkologie. Články jsou vybaveny QR kódy, je tak možné si je stáhnout do mobilních aplikací.

Další vědecké blogy a sociální sítě

Mezi další vědecké blogy patří například ScienceBlogs (bloggeři z oblastí humanitárních a sociálních věd, lékařství, politiky, informační vědy aj., autoři blogů jsou aktivní vědci, lékaři, profesoři či spisovatelé) nebo Faculty of 1000 (nejlepší výzkumné články v biologii a medicíně tu jsou hodnoceny a komentovány; web zároveň slouží jako úložiště pro plakáty a prezentace z této oblasti vědy).

Zdroje

Reference

  1. SIMANDLOVÁ, Tereza. Šedá literatura 2.0. In: Slideshare [online]. 2012 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/ed-literatura-20
  2. WILLIAMS, Anthony D. The New Science of Sharing. Bloomberg L.P. [online]. 2007 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.bloomberg.com/bw/stories/2007-03-02/the-new-science-of-sharingbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice

Použitá literatura

LinkedIn. LinkedIn [online]. 2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/about-us?trk=hp-about

OpenWetWare. Wikipedia [online]. 2005-2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWetWare

Mendeley [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.mendeley.com/

SCIENCEBLOGS LLC. ScienceBlogs [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://scienceblogs.com/

FACULTY OF 1000 LTD. Faculty of 1000 [online]. 2000-2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://f1000.com/

YONGTAO LIN & MARCUS VASKA. Grey Horizon [online]. 2012-2016 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://grey-horizon.blogspot.cz/

Související články

Šedá literatura

Šedá literatura (vyjma VŠKP) v ČR