Šest stupňů odloučení

Verze z 28. 1. 2015, 23:56, kterou vytvořil Miloslav.Linc (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Šest stupňů odloučení (angliůcky "six degrees of separation") se nazývá teorie, která takto označuje hypotetickou průměrnou vzdálenost dvou n…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šest stupňů odloučení (angliůcky "six degrees of separation") se nazývá teorie, která takto označuje hypotetickou průměrnou vzdálenost dvou náhodně zvolených jedinců. Jde o počet navzájem známých lidí, přes které lze spojit člověka A s člověkem B. Jedním stupněm pak rozumíme jednoho člověka.

Přestože skutečný počet není známý, předpokládá se, že tento počet je relativně malý. Dalším nedostatkem této teorie je deifinice „známého". S rozvojem sociálních sítí se stává přístupnější a snáze ověřitelnou.

Experiment „Malý svět“

Tvůrcem této teorie je americký sociální a experimentální psycholog Stanley Milgram. Vznikla v roce 1967 v rámci experimentu „Malého světa“. V rámci tohoto experimentu byl vybraným jedincům dán dopis, který měli poslat pouze po svých známých jiné náhodně vybrané osobě. Cílovým městem se stal Boston. Podmínkou bylo, že balíček mohou předat pouze osobě, kterou znají, a ideálně takové, která by mohla znát cílovou osobu z Bostonu.

Přestože některé dopisy nedorazily, nakonec ty, které na místo doručení došly, potřebovaly průměrně šest „meziznámostí“.

Už předtím se podobným výzkumem zabýval italský vynálezce Guglielmo Marconi v roce 1896 nebo maďarský spisovatel Frigyese Karinthy, který ve třicátých letech publikoval povídku „Řetěz“, jež se zabývala fenoménem zmenšování světa. Postavy v této povídce věří, že se jakékoliv dvě bytosti mohou být vzájemně propojeny prostřednictvím nanejvýš pěti známostí.

Ověření a další život teorie

Existuje řada kritiků této teorie. O její vyvrácení se například pokusila Bostonská a Stockholmská univerzita pomocí nepříliš vážného experimentu, kdy hledala spojení pomocí sexuální spojení s dvěma náhodných lidí. Ale i v tomto případě to v průměru nebylo více než šest lidí. Výzkum newyorské Cornellovy university se soustředil na rozesílání emailů a také potvrdil teorii o šesti „meziznámých“. V určitých uzavřených společnostech je tento řetězec kratší (například matematici nebo herci)[1].

Tato teorie inspirovala například amerického spisovatele Johna Guareho k napsání hry, v níž se podle všeho název „šest stupňů odloučení“ objevil vůbec poprvé, ale například byla i u vzniku sítě Arpanet, která je považována za předchůdce internetu.

Odkazy

reference

  1. Small world experiment. Wikipedia [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_experiment

Použité zdroje