Školní knihovna: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 59 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
''Státnicová otázka: Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe''
  
 +
'''Školní knihovna''' je knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Je zřizována a financována z rozpočtu školy, je evidována jako součást majetku školy a funguje jako její podřízená organizační složka. Za určitých podmínek může sloužit i jako [[Veřejné knihovny|veřejná knihovna]].<ref>SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: ''KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)'' [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD</ref>  Jiná definice zní:" „Knihovna škol s nižším než třetím stupněm vzdělání, která slouží především žákům a pedagogům těchto škol. Stejně ale může sloužit i jako veřejná knihovna.“<ref>ČSN ISO 2789-1997:2.1.7 - ČSN ISO 2789. Norma je identická s ISO 2789:1991. </ref>
  
{| class="wikitable"
+
[[Soubor: Suzhou High School Library-bookcases.jpg|náhled|upright 1.2|Knihovna na střední škole v Su-čou (Čína) ]]
|-
 
| Synonymum: || školské knihovny
 
|-
 
| Anglický ekvivalent: || school libraries
 
|-
 
| Nadřazené termíny: || knihovnictví, knihovny, veřejné knihovny
 
  
|}
 
  
 +
== Právní aspekty existence školních knihoven ==
 +
Školní knihovny mohou z právního pohledu  fungovat ve dvou základních modelech.<ref>http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm</ref> A sice jako:
  
=== Výklad termínu ===
+
=== Uzavřené knihovny ===
Školní knihovna je podle většiny dostupných definic '''knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství'''. Školní knihovna je zřizována a financována z rozpočtu školy a je evidována jako součást majetku školy. Funguje jako podřízená organizační složka školy. Za určitých podmínek může sloužit i jako [[Veřejné knihovny|veřejná knihovna]].
+
Tyto poskytují služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se legislativou pro školní knihovny. <ref>ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách.  ''Čtenář''. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm </ref>
  
 +
=== Školní veřejné knihovny ===
 +
Tyto jsou otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby.  Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. [http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm knihovním zákonem] č. 257/2001 Sb.  Školní [[veřejné knihovny]] pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém [[Revize |revizí]] knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.
  
=== Typy školních knihoven ===
+
Kompletní přehled závazných právních předpisů pro školní knihovny je dostupný např. na webových stránkách [http://csk.npmk.cz/node/3/ Centra pro školní knihovny].<ref name="centrum"> CŠK:Centrum pro školní knihovny [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/</ref>
 +
 
 +
== Typy školních knihoven ==
 
Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:
 
Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:
# Studovna a čítárna.
+
# studovna a čítárna
# Mediatéka se studovnou.
+
# mediatéka se studovnou
# Studijní a informační centrum školy.
+
# studijní a informační centrum školy
# Rozšířené studijní a informační centrum školy.
+
# rozšířené studijní a informační centrum školy
  
Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována [http://csk.npmk.cz/node/6 Centrem pro školní knihovny].  
+
Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována [http://csk.npmk.cz/node/6 Centrem pro školní knihovny].
  
 +
== Funkce školních knihoven ==
 +
Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:
 +
* zabezpečení přístupu k [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory|informacím]] a [[Informační zdroje, podpora, kanály|informačním zdrojům]] ([[Tištěné zdroje |tištěným]] i [[Elektronické zdroje|elektronickým]])
 +
* podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole
 +
* rozvíjení [[Informační gramotnost|informační gramotnosti]]
 +
* rozvíjení čtenářství a [[čtenářská gramotnost|čtenářské gramotnosti]]
 +
* kulturně-socializační funkce
 +
* komunitní centrum školy<ref>ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven </ref>
  
=== Právní aspekty existence školních knihoven ===
+
== Knihovní fond ==
Školní knihovny mohou fungovat ve dvou základních modelech. Za prvé jako uzavřené knihovny poskytující služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se [http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-10 školským zákonem] č. 561/2004 Sb.
+
Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné [[Informační zdroje, podpora, kanály|informační zdroje]] a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.<ref name=":0" />
  
Druhým modelem jsou školní knihovny otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. [http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm knihovním zákonem] č. 257/2001 Sb. Školní [[veřejné knihovny]] pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.
+
=== Součásti knihovního fondu: ===
 +
* [[odborné informační zdroje]] podle profilu školy
 +
* populárně-naučné informační zdroje
 +
* encyklopedie a naučné slovníky
 +
* překladové jazykové slovníky
 +
* přehledy, tabulky, mapy, atlasy
 +
* učebnice a učební pomůcky
 +
* [[databáze|databáze]]
 +
* [[multimédia]]
 +
* výukový software
 +
* [[šedá literatura]]
 +
* výběr [[časopisy, noviny|časopisů]] pro pedagogy i žáky
 +
* výběrový fond beletrie
 +
 
 +
== Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny ==
 +
Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi [[Knihovnické automatizované systémy, knihovnické software |automatizované knihovní systémy]] používané v českých školních knihovnách patří např.:<ref name=":0">ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách[online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf</ref>
 +
* [http://www.kpsys.cz/verbis/index.php/cs/ct-menu-item-2/ct-menu-item-59/ct-menu-item-62 Verbis] – licence pro školní knihovny
 +
* [http://www.bakalari.cz/ Bakaláři]
 +
* [http://csk.npmk.cz/node/30/ Clavius] – licence pro školy
 +
* [http://www.obecniknihovna.cz/ Obecní knihovna]
  
 +
== Poskytované služby ==
 +
Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou [[výpůjční služby]] (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se [[referenční služby|službami referenčními]], [[konzultační služby|konzultačními]], [[rešeršní služby|bibliograficko-rešeršními]], [[reprografické služby|reprografickými]], [[Meziknihovní výpůjční služby|meziknihovními]], [[vzdělávání uživatelů|vzdělávacími]] a [[iniciativní služby knihoven|iniciativními]]. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase.
 +
Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat [http://csk.npmk.cz/node/4 vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny].<ref name="centrum" />
  
=== Funkce školních knihoven ===
+
== Zapojení do výuky ==
Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:
 
* zabezpečení přístupu k [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory|informacím]] a [[Informační zdroje, podpora, kanály|informačním zdrojům]] (tištěným i elektronickým),
 
* podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole,
 
* rozvíjení [[Informační gramotnost|informační gramotnosti]],
 
* rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti,
 
* kulturně-socializační funkce,
 
* komunitní centrum školy.
 
  
 +
Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol<ref>Národní ústav pro vzdělávání - rámcové vzdělávací plány dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp</ref>Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015. V novém kuriulu jsou definovány [https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/335/KLICOVE-KOMPETENCE-V-RVP-ZV.html/ klíčové kompetence], kterých by žáci a studenti měli nabýt a definuje [http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti-rvp-zv vzdělávací oblasti] a [http://www.prurezovatemata.cz/Cojsoupr%C5%AF%C5%99ezov%C3%A1t%C3%A9mata.aspx průřezová témata].<br />
 +
 +
== Uživatelé ==
 +
Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní [[Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny |uživatelé]], které lze dále dělit na: žáky,  pedagogy a zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.
  
=== Knihovní fond ===
+
== Řízení a personální zabezpečení školních knihoven ==
Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné [[Informační zdroje, podpora, kanály|informační zdroje]] a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.  
+
Školní knihovna je přímo podřízena [[portál: management|managementu]] školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, [[Bezpečnost, ochrana|ochranu]] svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.  
 +
 +
=== Učící knihovník ===
  
'''Součásti knihovního fondu:'''
+
V zahraničí a v posledních letech i v ČR se formuje odborná pozice knihovníka lektora, který je definován jako ''Učící knihovník''([[https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher-librarian|Teacher Librarian]] Takto definuje jeho roli [https://www.nswtf.org.au/pages/role-teacher-librarian-school-community.html The New South Wales Teachers Federation]:<br />
* odborné informační zdroje podle profilu školy,
+
Učitel knihovník
* populárně-naučné informační zdroje,
+
*:se profesionálě zapojuje učebního programu školy tím, že spolupracuje s učiteli na rozvoji, implementaci a hodnocení učebních osnov.<br />
* encyklopedie a naučné slovníky,
 
* překladové jazykové slovníky,
 
* přehledy, tabulky, mapy, atlasy,
 
* učebnice a učební pomůcky,
 
* databáze,
 
* multimédia,
 
* výukový software,
 
* šedá literatura,
 
* výběr časopisů pro pedagogy i žáky,
 
* výběrový fond beletrie.
 
  
 +
*:iniciuje programy informační gramotosti, které povedou k tomu, že se  studenti stanou náročnými uživateli informací tak, aby mohli dosahovat výsledků učení specifikovaných ve školních vzdělávacích programech.<br
  
=== Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny ===
+
*:hraje klíčovou roli v programu informačních technologií školy.<br />
Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:
 
* [http://www.kpsys.cz/verbis/index.php/cs/ct-menu-item-2/ct-menu-item-59/ct-menu-item-62 Verbis] – licence pro školní knihovny
 
* [http://www.bakalari.cz/ Bakaláři]
 
* [http://csk.npmk.cz/node/30/ Clavius] – licence pro školy
 
* [http://www.obecniknihovna.cz/ Obecní knihovna]
 
  
 +
*:poskytuje zkušenosti pro podporu čtení.<br />
  
=== Poskytované služby ===
+
*:rozvíjí, organizuje a řídí informační zdroje, které splňují vzdělávací, kulturní a rekreační potřeby studentů a profesní potřeby učitelů.<br />
Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou služby výpůjční (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, [[Meziknihovní výpůjční služby|meziknihovními]], vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase.
 
Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat [http://csk.npmk.cz/node/4 vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny].
 
  
 +
*:usnadňuje přístup k externím zdrojům informací.<br />
  
=== Uživatelé ===
+
*:je zodpovědný za veškeré řízení knihovny, včetně navrhování a zavádění systémů účinného provozu knihoven, které zajistí optimální přístup uživatelů k informačním zdrojům; příprava a správa rozpočtu knihovny;školení a dohled nad personálem knihovny;vyhodnocování a podávání zpráv o knihovních programech.<br />
Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: - žáky, - pedagogy a – zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.  
 
  
 +
== Spolupráce a podpora školních knihoven ==
  
=== Řízení a personální zabezpečení školních knihoven ===
+
=== [http://csk.npmk.cz/ Centrum pro školní knihovny] ===
Školní knihovna je přímo podřízena [[portál: management|managementu]] školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, [[Bezpečnost, ochrana|ochranu]] svěřeného majetku, dodržování [[Bezpečnost, ochrana|bezpečnostních zásad]], aj.  
+
Funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny  J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.  
  
 +
=== [http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/zajimave-odkazy SKIP – Klub školních knihoven] ===
 +
Vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků  a  informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.
  
=== Spolupráce a podpora školních knihoven ===
 
[http://csk.npmk.cz/ '''Centrum pro školní knihovny'''] funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny  J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.
 
  
 +
== Příklady zahraniční dobré praxe ==
  
[http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/zajimave-odkazy '''SKIP – Klub školních knihoven'''] vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků  a  informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.
+
=== Práce asociací školních knihoven ===
  
 +
Země, ve kterých fungují asociace školních knihoven, mají propracované systémy podpory knihovnám.<br />
 +
 +
Program podpory všech stupňů škol má např. Asociace školních knihoven Velké Briánie<ref>https://www.sla.org.uk/learning-and-teaching.php</ref><br /><br />
  
== Související legislativní a metodické standardy ==  
+
=== Odborná periodika ===
[http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-10 školský zákon] č. 561/2004 Sb.
 
  
[http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm knihovní zákon] Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
+
Od roku 1954 vychází v USA odborný časopis [https://www.slj.com/ School Library Journal]. 522/5000
 +
Časopis  pro školní knihovny je měsíčník s články a recenzemi pro školní knihovníky, mediální odborníky a knihovníky, kteří pracují s mladými lidmi. Články pokrývají širokou škálu témat se zaměřením na technologie a multimédia. Najdeme v něm recenze zdrojů pro předškolní věk, mladší i starší školní věk a pro dospívající. Zahrnuje jak tituly  recenze beletrie a fikce, stejně jako grafické romány, multimédia a digitální zdroje. Zahrnuty jsou také recenze odborné četby a informačních zdrojů pro knihovníky.<br />
 +
<br />
 +
Dalším důležitým periodikem je [http://teacherlibrarian.com/ Teacher Librarian], časopis pro odborníky v knihovnách je jedním z předních časopisů určených speciálně pro knihovníky pracující s studenty.  Název Teacher Librarian odráží zaměření časopisu na základní roli školního knihovníka nebo "učitele-knihovníka" jako pedagoga, partnera spolupracujícího s učiteli i vedením škol.<br />
  
[http://knihovnam.nkp.cz/docs/dopor_skolni_knihovny.pdf Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách.] Č.j. 12487/2009-20.
+
== Odkazy ==
 
+
=== Reference ===
[http://csk.npmk.cz/node/4/ Vzorový knihovní řád školní knihovny]
+
<references />
 +
=== Použitá literatura ===
 +
* BISHOP, Kay. Connecting Libraries with Classrooms: The Curricular Roles of the Media Specialist,[online]2nd ed., Linworth , 2011. ISBN-978-1-5988-4599-0. [cit. 2018-06-05] Dostupný z http://www.abc-clio.com/product.aspx?isbn=9781598845990.<br />
 +
* ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven
  
[http://www.iasl-slo.org/caf/?ses=Y3JlPTE0MDE0NzUyNDYmdGNpZD13d3cuaWFzbC1zbG8ub3JnNTM4OGQwYWU3ZjJjOTguOTA4OTI3NzImZmtpPTE0OTAwNDY0JnRhc2s9c2VhcmNoJmRvbWFpbj1pYXNsLXNsby5vcmcmcz03YWU5NjcwZjM2YmY2MzYwYjNmZCZsYW5ndWFnZT1lbiZhX2lkPTM=&query=School%20Library%20Activities&afdToken=ClIKEwjOyf6RptS-AhUUIXIKHSZmAHEYASAFcTZD_sBsxIKeggETCLWL_5Gm1L4CFWYhcgod2BUAjI0ByCKFy5EBNVI9NYSmvLuRAb1lROAGRhHmEhkAnIUCSg_o0LIpyQxMPRKMghIpnsKa3EoN IASL - Mezinárodní organizace školního knihovnictví]
+
* ČESKO. Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (č.j. 14 712/2009-61 ze dne 24.8.2009). In: Věstník MŠMT ČR - sešit 10/2009. 2009. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/dopor_skolni_knihovny.pdf
  
[http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Manifest_sk.htm Manifest IFLA a UNESCO o školních knihovnách]
+
* ČESKO. Zákon 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm
  
[http://knihovnam.nkp.cz/docs/IFLAsmSk.rtf Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny]
+
* ČESKO. Zákon č.561/2004 Sb. ze dne 1.ledna 2005 předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2005. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf
  
[http://www.sldirectory.com/ Resources for School Librarians]
+
* ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
  
 +
* IFLA, UNSECO. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny. Jan Vrzáček. Praha, 2003.
  
 +
* Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách. Z ang. přel. Martina Chmátalová a Petra Zelenková. Praha, 2000 <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Manifest_sk.htm> [21.3.2003]
  
<big>'''POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE'''</big>
+
* MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. ''School library management: just the basics''. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.
  
1.
+
* WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. ''The whole school library handbook 2.'' Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.
''CŠK: Centrum pro školní knihovny'' [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/
 
  
2.
 
ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. ''Inflow: information journal'' [online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven
 
  
3.
+
=== Externí odkazy ===
ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. ''Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách'' [online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
+
* [http://csk.npmk.cz/node/4/%20 Vzorový knihovní řád]
  
4.
+
* [http://www.sldirectory.com/%20 Resources for school librariens]
ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách.  ''Čtenář''. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321.  
 
  
5.
+
* [https://www.sla.org.uk/learning-and-teaching.php Lekce informační a čtenářské gramotnosti School Library Association]
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách. In: ''Národní knihovna České republiky'' [online] Č.j.: 12487/2009-20. 21 s. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/dopor_skolni_knihovny.pdf
 
  
6.
+
* [https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/sep/18/school-librarian-literacy-support-teacher-students  Don't overlook your school librarian, they're the unsung heroes of literacy]
MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. ''School library management: just the basics''. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.
 
  
7.
+
=== Klíčová slova ===
SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: ''KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)'' [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD
+
školní knihovny, školské knihovny, učící knihovník, bibliopedagogika
  
8.
+
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. ''The whole school library handbook 2.'' Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.
+
[[Kategorie:Knihovny jako fyzické sbírky]]
 +
[[Kategorie:Články k ověření učitelem Landová]]

Aktuální verze z 22. 6. 2018, 13:39

Státnicová otázka: Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe

Školní knihovna je knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Je zřizována a financována z rozpočtu školy, je evidována jako součást majetku školy a funguje jako její podřízená organizační složka. Za určitých podmínek může sloužit i jako veřejná knihovna.[1] Jiná definice zní:" „Knihovna škol s nižším než třetím stupněm vzdělání, která slouží především žákům a pedagogům těchto škol. Stejně ale může sloužit i jako veřejná knihovna.“[2]

Knihovna na střední škole v Su-čou (Čína)


Právní aspekty existence školních knihoven

Školní knihovny mohou z právního pohledu fungovat ve dvou základních modelech.[3] A sice jako:

Uzavřené knihovny

Tyto poskytují služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se legislativou pro školní knihovny. [4]

Školní veřejné knihovny

Tyto jsou otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Školní veřejné knihovny pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.

Kompletní přehled závazných právních předpisů pro školní knihovny je dostupný např. na webových stránkách Centra pro školní knihovny.[5]

Typy školních knihoven

Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:

 1. studovna a čítárna
 2. mediatéka se studovnou
 3. studijní a informační centrum školy
 4. rozšířené studijní a informační centrum školy

Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována Centrem pro školní knihovny.

Funkce školních knihoven

Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:

Knihovní fond

Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné informační zdroje a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.[7]

Součásti knihovního fondu:

Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny

Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:[7]

Poskytované služby

Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou výpůjční služby (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, meziknihovními, vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase. Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny.[5]

Zapojení do výuky

Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol[8]Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015. V novém kuriulu jsou definovány klíčové kompetence, kterých by žáci a studenti měli nabýt a definuje vzdělávací oblasti a průřezová témata.

Uživatelé

Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: žáky, pedagogy a zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.

Řízení a personální zabezpečení školních knihoven

Školní knihovna je přímo podřízena managementu školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.

Učící knihovník

V zahraničí a v posledních letech i v ČR se formuje odborná pozice knihovníka lektora, který je definován jako Učící knihovník([Librarian] Takto definuje jeho roli The New South Wales Teachers Federation:
Učitel knihovník

 • se profesionálě zapojuje učebního programu školy tím, že spolupracuje s učiteli na rozvoji, implementaci a hodnocení učebních osnov.
 • iniciuje programy informační gramotosti, které povedou k tomu, že se studenti stanou náročnými uživateli informací tak, aby mohli dosahovat výsledků učení specifikovaných ve školních vzdělávacích programech.<br
 • hraje klíčovou roli v programu informačních technologií školy.
 • poskytuje zkušenosti pro podporu čtení.
 • rozvíjí, organizuje a řídí informační zdroje, které splňují vzdělávací, kulturní a rekreační potřeby studentů a profesní potřeby učitelů.
 • usnadňuje přístup k externím zdrojům informací.
 • je zodpovědný za veškeré řízení knihovny, včetně navrhování a zavádění systémů účinného provozu knihoven, které zajistí optimální přístup uživatelů k informačním zdrojům; příprava a správa rozpočtu knihovny;školení a dohled nad personálem knihovny;vyhodnocování a podávání zpráv o knihovních programech.

Spolupráce a podpora školních knihoven

Centrum pro školní knihovny

Funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.

SKIP – Klub školních knihoven

Vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.


Příklady zahraniční dobré praxe

Práce asociací školních knihoven

Země, ve kterých fungují asociace školních knihoven, mají propracované systémy podpory knihovnám.

Program podpory všech stupňů škol má např. Asociace školních knihoven Velké Briánie[9]

Odborná periodika

Od roku 1954 vychází v USA odborný časopis School Library Journal. 522/5000 Časopis pro školní knihovny je měsíčník s články a recenzemi pro školní knihovníky, mediální odborníky a knihovníky, kteří pracují s mladými lidmi. Články pokrývají širokou škálu témat se zaměřením na technologie a multimédia. Najdeme v něm recenze zdrojů pro předškolní věk, mladší i starší školní věk a pro dospívající. Zahrnuje jak tituly recenze beletrie a fikce, stejně jako grafické romány, multimédia a digitální zdroje. Zahrnuty jsou také recenze odborné četby a informačních zdrojů pro knihovníky.

Dalším důležitým periodikem je Teacher Librarian, časopis pro odborníky v knihovnách je jedním z předních časopisů určených speciálně pro knihovníky pracující s studenty. Název Teacher Librarian odráží zaměření časopisu na základní roli školního knihovníka nebo "učitele-knihovníka" jako pedagoga, partnera spolupracujícího s učiteli i vedením škol.

Odkazy

Reference

 1. SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD
 2. ČSN ISO 2789-1997:2.1.7 - ČSN ISO 2789. Norma je identická s ISO 2789:1991.
 3. http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 4. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 5. 5,0 5,1 CŠK:Centrum pro školní knihovny [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/
 6. ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven
 7. 7,0 7,1 ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách[online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
 8. Národní ústav pro vzdělávání - rámcové vzdělávací plány dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp
 9. https://www.sla.org.uk/learning-and-teaching.php

Použitá literatura

 • ČESKO. Zákon č.561/2004 Sb. ze dne 1.ledna 2005 předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2005. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf
 • IFLA, UNSECO. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny. Jan Vrzáček. Praha, 2003.
 • MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. School library management: just the basics. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.
 • WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. The whole school library handbook 2. Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.


Externí odkazy

Klíčová slova

školní knihovny, školské knihovny, učící knihovník, bibliopedagogika