Šablona:Článek týdne/2016/47

Verze z 1. 11. 2016, 13:39, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Článek týdne)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

V psychologii se strukturalismus projevil jako samostatný směr, který kladl rovnítko mezi psychologickým poznáním a rozkladem vědomí na prvky metodou introspekce. K hlavním představitelům patřil Wilhelm Wundt a jeho žák Edward Titchener, který přinesl Wundtovy myšlenky do USA. Wundt věřil, že psychologie je věda o vědomé zkušenosti a že zkušení pozorovatelé by mohli přesně popsat myšlenky, pocity a emoce skrze introspekci. Titchener pak na základě svých rozborů rozlišil tři základní mentální elementy, a to počitky, představy a pocity. Současným psychologům se strukturalismus jeví jako umělá a málo významná psychologická škola.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.