1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání: Porovnání verzí

Řádek 6: Řádek 6:
  
 
====Ahoj====
 
====Ahoj====
'''Pedagogická psychologie''' je aplikovaná psychologická disciplína<ref>Shaffer, J. B. P. (1978). ''Humanistic Psychology.'' Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.</ref>, která se zabývá lidských [[Učení|učením]].<ref name=":0">Müller, L. (2003). ''Slovník analytické psychologie.'' Praha: Portál.</ref> Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....<ref name=":0" />
+
'''Pedagogická psychologie''' je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá lidských [[Učení|učením]]. Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....
  
 
*jjjj
 
*jjjj

Verze z 4. 11. 2019, 21:32

Will Maslow

Pozdrav pedagogické psy

Ahoj, pedagogická psy

Ahoj

Pedagogická psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá lidských učením. Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....

  • jjjj
  • aaa
    • ,jjjj
  • mmm

Asjkfdgjdkjkj.

Odkazy

Reference


Literatura

Externí odkazy

Klíčová slova