1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
==Pozdrav pedagogické psy==
+
<br />
 
 
===Ahoj, pedagogická psy===
 
 
 
====Ahoj====
 
'''Pedagogická psychologie''' je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá lidských [[Učení|učením]]. Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....
 
 
 
*jjjj
 
*aaa
 
**,jjjj
 
*mmm
 
 
 
Asjkfdgjdkjkj.
 
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
Řádek 20: Řádek 8:
  
 
===Literatura===
 
===Literatura===
 +
Atkinson, R. Psychologie. Praha: Portál, 2012.
 +
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996
 +
Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001
 +
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Portál, Praha 2013
 +
Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.
  
 
===Externí odkazy===
 
===Externí odkazy===

Verze z 29. 11. 2019, 02:17


Odkazy

Reference


Literatura

Atkinson, R. Psychologie. Praha: Portál, 2012. Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996 Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001 Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Portál, Praha 2013 Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.

Externí odkazy

Klíčová slova