1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání: Porovnání verzí

Řádek 5: Řádek 5:
 
===Reference===
 
===Reference===
  
<references />
+
<references responsive="0" />
  
 
===Literatura===
 
===Literatura===
Atkinson, R. Psychologie. Praha: Portál, 2012.
 
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996
 
Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001
 
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Portál, Praha 2013
 
Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.
 
 
 
===Externí odkazy===
 
===Externí odkazy===
  

Verze z 29. 11. 2019, 01:24


Odkazy

Reference


Literatura

Externí odkazy

Klíčová slova