1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání

Will Maslow

Pozdrav pedagogické psy

Ahoj, pedagogická psy

Ahoj

Pedagogická psychologie je aplikovaná psychologická disciplína[1], která se zabývá lidských učením.[2] Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....[2]

  • jjjj
  • aaa
    • ,jjjj
  • mmm

Asjkfdgjdkjkj.

Odkazy

Reference

  1. Shaffer, J. B. P. (1978). Humanistic Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
  2. 2,0 2,1 Müller, L. (2003). Slovník analytické psychologie. Praha: Portál.

Literatura

Externí odkazy

Klíčová slova