1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání


Odkazy

Reference


Literatura

Atkinson, R. Psychologie. Praha: Portál, 2012. Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993, 1996 Čáp, J. Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001 Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Portál, Praha 2013 Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.

Externí odkazy

Klíčová slova