Historie verzí stránky „10. Middle English: historical, structural and typological profile II“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace