Historie verzí stránky „12. Middle English: historical, structural and typological profile IV“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace