13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností

Definice inteligence


Významné teorie inteligence


Osvojování a rozvíjení intelektových dovedností

Odkazy

Reference


Literatura

Vladimír Kebza a kol. (2017). Psycholog ve zdravotnictví. Praha: Karolinum

Klíčová slova

organizace zdravotnictví, financování zdravotnictví, české zdravotnictví, psycholog ve zdravotnictví, klinická psychologie, zdravotní pojištění