Historie verzí stránky „2. Introduction II: variation and change“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace