20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska

Verze z 9. 1. 2020, 13:36, kterou vytvořil Tadeas.Janda (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Výběr zaměstnanců''' je procesem párování (matching) lidí a pracovních pozic. Můžeme uvažovat o dvou typech výběru zaměstnanců podle zdr…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Výběr zaměstnanců je procesem párování (matching) lidí a pracovních pozic. Můžeme uvažovat o dvou typech výběru zaměstnanců podle zdrojů, ze kterých uchazeče čerpáme:

 • Interní zdroje: placement & promotion; výběr zaměstnanců dané organizace na jinou pozici v rámci stejné organizaci.
 • Externí zdroje: recruiting & selection; nábor nových zaměstnanců z uchazečů, kteří v organizaci nepracují.

Východiskem výběrového řízení je předpoklad, že čím větší je soulad mezi požadavky pracovní pozice a kompetencemi uchazeče, tím vyšší bude jeho výkon a spokojenost. Výběr zaměstnanců by měl být:

 • Objektivní – proces by měl být standardizovaný a nepodléhat subjektivním preferencím, zkreslením (halo efekt) apod.
 • Hledající nejvhodnějšího kandidáta – nemusí být nejlepší, tzn. hledaný zaměstnanec má potřebné pracovní kompetence, schopnosti a dovednosti, zároveň se předpokládá jeho hladké včlenění do organizační kultury apod.
  • Posuzují se jak odborné, tak lidské kvality.

Algoritmus procesu výběru zaměstnanců

Předběžná fáze

 • Analýza pracovního místa: deskripce + specifikace pracovního místa.
 • Definování vhodnosti zaměstnanců: činnost + nároky + požadavky.

Výběrová fáze

 • Oslovení potenciálních uchazečů prostřednictvím reklamy a dalších prostředků.
 • Zkoumání životopisů a osobních dotazníků uchazečů.
 • Předběžný (úvodní) pohovor.
 • Testování uchazečů – assessment centrum, psychodiagnostika, …
 • Výběrový (předběžný) pohovor.
 • Zkoumání referencí.

Vyhodnocovací fáze

 • Vyhodnocení výběru.
 • Výběrový (závěrečný) pohovor.
 • Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče.
 • Informování uchazeče o výběru.

Různé organizace se ve výběrovém procesu liší, aplikují vlastní postupy a procesy. Výběrem zaměstnanců mohou být pověřeny externí organizace (personální agentury), případně může být proveden vlastními zaměstnanci (výhoda v tom, že sami zaměstnanci mohou lépe poznat, jestli uchazeč odpovídá jejich představám a potřebám).