35. Předmět a vývoj psychologie řízení

Psychologie řízení (také psychologie organizace a řízení, manažerská psychologie) je jednou z aplikovaných oblastí psychologie práce a organizace. Zabývá se oblastmi lidské praxe v institucích – firmách a organizacích – kde dochází k dělbě práce a její následné tezi.

Důležitou součástí psychologie řízení je poznání významu sociální povahy lidí, která se projevuje v procesech práce a organizace činnosti ve firmách.

 • Pracovníci se v procesech řízení a realizace činností účastní celou svou osobností.
 • Pracovníci ve svých činnostech uplatňují svou intra i interindividuální variabilitu.
 • Pracovníci se ve svých činnostech emocionálně angažují.
 • Pracovníci se při plnění činností sdružují, vytvářejí „neformální organizace“, vytváří si přátelské svazky, ale mohou se také nenávidět.
 • Pracovníci se ke svým činnostem přímo vztahují, zaujímají k nim postoje.

Klíčovými tématy psychologie řízení jsou:

 • Osobnost manažera a podnikatele.
 • Motivace, schopnosti a dovednosti manažera / podnikatele.
 • Styly řízení a vedení lidí, rozhodování a řešení problémů.
 • Organizační kultura a organizační klima, taktika a strategie rozvoje organizace.
 • Produktivní týmy, vynikající jedinci, leadership.
 • Interpersonální a interskupinové vztahy.
 • Povaha a charakteristiky řízených systémů různých úrovní.