Historie verzí stránky „Advanced Encryption Standard“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace