Afektivní poruchy: Porovnání verzí

(Založena nová stránka: ===Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39=== * U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně s úzkostí…)
 
Řádek 9: Řádek 9:
 
:* '''elevace''' (hypománie a mánie)
 
:* '''elevace''' (hypománie a mánie)
 
:* '''pokles''' (deprese)
 
:* '''pokles''' (deprese)
 +
=== Hypománie a mánie ===
 +
==== Hypománie ====
 +
* hypománie je nižší stupeň mánie
 +
* je to nadnesená nálada, kdy mí člověk plno energie, aktivity, cítí se výborně, má pocit výkonnosti fyzické i psychické
 +
* živá mimika, živá gestikulace, řeč je zrychlená, ale usměrnitelná → člověk nás zaplavuje informacemi, příběhy, ale když ho přerušíme, tak se nechá přerušit, dá se ještě zastavit; řeč je nenucená
 +
* nenucené, uvolněné chování, spontánnost
 +
* zmenšená potřeba spánku a zvýšená sexuální energie
 +
* nikdy nedochází k psychotickým příznakům (žádné poruchy myšlení a vnímání)
 +
* je sice aktivní, hovorný, plný energie, dodržuje ovšem sociální normy a pravidla (pracovní návyky…)
 +
==== Mánie ====
 +
* asi tak třikrát vynásobená hypománie
 +
* člověk je extrémně elevovaný, extremně má zvýšenou náladu, extrémně je v kontaktu žoviální, nekontroluje se
 +
* komunikace je expanzivní, chování je excitované, je nabitý energií
 +
* mimika je velmi živá, až chaotická (jak se člověku rychle honí myšlenky v hlavě, tak není schopen to vyjádřit, těká z jednotlivých téma) → projev je nesourodý, může se zdát až inkoherentní
 +
* když mu do jeho projevu zasáhneme, začne se rozčilovat (že mu nerozumíme, že mu nestíháme, nechápeme) → může to tedy dojít až zlosti či vzteku, že ho to okolí nestíhá
 +
* zrychlené psychomotorické tempo, extrémní fyzická činnost
 +
* množství jde vždy na úkor kvality (výsledky činnosti jsou chaotické, nedávají smysl)
 +
* nepotřebuje spát, ani jíst a pít → dostává se na hranici somatické stability
 +
* nadměrně sexuálně aktivní a může to mít až bizardní projevy (používá spoustu vulgarismů, oslovuje cizí lidi na ulici)
 +
* člověk v mánii už nedodrží sociální normy (není schopen vykonávat kvalitní výkon, není schopen pracovat, nakupovat)
 +
* objevují se megalomanické bludy s přehnanou sebedůvěrou → často rozdávají věci a utrácejí nebo rozdávají peníze<br />
 +
* hypománie i mánie se objevují asi ve třetím deceniu
 +
* obvykle se objevují rychleji než depresivní poruchy
 +
* často se stává, že rozvoj těchto stavů je v souvislosti s nějakou psychosociální zátěží (zvýšený stres,…)
 +
* příčinou bývají poruchy neurotransmiterů, ale je tam i genetická vazba (nemusí to být přímo mánie, ale stačí, že se v rodině objevuje nějaká porucha nálady nebo afektivity)<br />
 +
* '''průběh''': ataky se mohou střídat; člověk může mít jednu mánii, jednu depresi, nebo se to může střídat (rekurence); je jedno jestli se střídají mánie nebo hypománie
 +
* dá se říct, že s věkem intenzita slábne (na rozdíl od depresí, kde se spíš prohlubuje)
 +
* hypomanické nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruch

Verze z 31. 1. 2014, 10:43

Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39

 • U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady a aktivity‚ nebo mohou být snadno v tomto kontextu vysvětleny. Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. Začátek individuální fáze je často vyvolán stresovou událostí nebo situací.
 • je třeba rozlišovat:
 • epizoda: jedná se o jednu epizodu v nějakém definovaném čase
 • rekurentní (dříve periodický): opakující se, ale v ne v pravidelných intervalech
 • afekt (krátkodobá změna) × změna nálady (dlouhodobá a neodpovídající zevním podmínkám)
 • porucha nálady jako patologie znamená, že nálada zcela neodpovídá tomu, co se děje, je zcela jiná, než by měla být
 • dva druhy poruch nálad:
 • elevace (hypománie a mánie)
 • pokles (deprese)

Hypománie a mánie

Hypománie

 • hypománie je nižší stupeň mánie
 • je to nadnesená nálada, kdy mí člověk plno energie, aktivity, cítí se výborně, má pocit výkonnosti fyzické i psychické
 • živá mimika, živá gestikulace, řeč je zrychlená, ale usměrnitelná → člověk nás zaplavuje informacemi, příběhy, ale když ho přerušíme, tak se nechá přerušit, dá se ještě zastavit; řeč je nenucená
 • nenucené, uvolněné chování, spontánnost
 • zmenšená potřeba spánku a zvýšená sexuální energie
 • nikdy nedochází k psychotickým příznakům (žádné poruchy myšlení a vnímání)
 • je sice aktivní, hovorný, plný energie, dodržuje ovšem sociální normy a pravidla (pracovní návyky…)

Mánie

 • asi tak třikrát vynásobená hypománie
 • člověk je extrémně elevovaný, extremně má zvýšenou náladu, extrémně je v kontaktu žoviální, nekontroluje se
 • komunikace je expanzivní, chování je excitované, je nabitý energií
 • mimika je velmi živá, až chaotická (jak se člověku rychle honí myšlenky v hlavě, tak není schopen to vyjádřit, těká z jednotlivých téma) → projev je nesourodý, může se zdát až inkoherentní
 • když mu do jeho projevu zasáhneme, začne se rozčilovat (že mu nerozumíme, že mu nestíháme, nechápeme) → může to tedy dojít až zlosti či vzteku, že ho to okolí nestíhá
 • zrychlené psychomotorické tempo, extrémní fyzická činnost
 • množství jde vždy na úkor kvality (výsledky činnosti jsou chaotické, nedávají smysl)
 • nepotřebuje spát, ani jíst a pít → dostává se na hranici somatické stability
 • nadměrně sexuálně aktivní a může to mít až bizardní projevy (používá spoustu vulgarismů, oslovuje cizí lidi na ulici)
 • člověk v mánii už nedodrží sociální normy (není schopen vykonávat kvalitní výkon, není schopen pracovat, nakupovat)
 • objevují se megalomanické bludy s přehnanou sebedůvěrou → často rozdávají věci a utrácejí nebo rozdávají peníze
 • hypománie i mánie se objevují asi ve třetím deceniu
 • obvykle se objevují rychleji než depresivní poruchy
 • často se stává, že rozvoj těchto stavů je v souvislosti s nějakou psychosociální zátěží (zvýšený stres,…)
 • příčinou bývají poruchy neurotransmiterů, ale je tam i genetická vazba (nemusí to být přímo mánie, ale stačí, že se v rodině objevuje nějaká porucha nálady nebo afektivity)
 • průběh: ataky se mohou střídat; člověk může mít jednu mánii, jednu depresi, nebo se to může střídat (rekurence); je jedno jestli se střídají mánie nebo hypománie
 • dá se říct, že s věkem intenzita slábne (na rozdíl od depresí, kde se spíš prohlubuje)
 • hypomanické nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruch