Afektivní poruchy: Porovnání verzí

Řádek 37: Řádek 37:
 
* dá se říct, že s věkem intenzita slábne (na rozdíl od depresí, kde se spíš prohlubuje)
 
* dá se říct, že s věkem intenzita slábne (na rozdíl od depresí, kde se spíš prohlubuje)
 
* hypomanické nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruch
 
* hypomanické nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruch
 +
=== Deprese ===
 +
* '''endogenní deprese''' = vychází z toho vnitřního (má k tomu sklony, genetickou zátěž), většinou mají tendenci rekurence, předpokladem je neurotransmiterová porucha
 +
* '''exogenní deprese''' = neboli reaktivní deprese, je to reakce na vnější podnět, reakce na něco; bývají to jen epizody
 +
* '''larvovaná deprese''' = neboli ''maskovaná deprese'', depresivní příznaky jsou překryty somatickými obtížemi, spíše v souvislosti se starší generací, to depresivní je tam mírnější a překryto tělesnými stížnostmi
 +
* jde o pokles nálady, s tím související ztráta zájmu a ztráta potěšení z aktivit, které byly předtím pro něj příjemné
 +
* nedostatečné emoční reakce na podněty, které by emoční reakci vyvolat měly (vnímá ten podnět ploše, otupěle)
 +
* '''ranní pesimum''' = člověku je hůř po ránu, ale může to trvat klidně i do čtyř odpoledne → cítí se špatně kvůli tomu, že je před ním zase celý den, co ho zase čeká, že mu zase bude blbě
 +
* ale popisují se i '''večerní pesima''' → často v návaznosti na poruchy spánku (zhoršení nálady kvůli toho, že zase nebude spát, ale bdít) - poruchy spánku od špatného usínání, probuzení po usnutí, probuzení nad ránem, po spánek celou noc ale se špatnou kvalitou
 +
* psychomotorické retardace/zpomalenost (všechno jim trvá, u ničeho nevydrží, nic nedodělají) nebo naopak agitovanost
 +
* změny chutí k jídlu – obecně hubnou (asi o 5% váhy za měsíc, zhubnou o 5 - 12 kilo), je jen malé procento lidí, kteří to zajídají
 +
* ztráta libida a zájmu o sex
 +
* zátěžové období 25 – 45 let a poté nad 65 let (pod vlivem senility)
 +
* '''průběh''': podle toho, jestli se jedná o rekurentní nebo epizodickou depresi
 +
:* u rekurence se ty epizody opakují a s věkem se zkracují (nejdřív třeba jednou za 3 roky a poté už třeba jen jednou za rok)
 +
* '''prognóza''': záleží na tom, jak ten člověk spolupracuje (i u elevací), užívá léky, dodržuje pravidla
 +
* podle počtu a tíže příznaků je možno fázi hodnotit jako mírnou‚ střední nebo těžkou.
 +
==== Lehká depresivní fáze ====
 +
* obvykle jsou přítomny alespoň dva až tři shora zmíněné příznaky
 +
* nemocný je obvykle z toho deprimován‚ ale většinou je schopen se účastnit běžných denních aktivit
 +
* příznaky mohou mít malou hloubku
 +
==== Středně těžká depresivní fáze ====
 +
* obvykle jsou přítomny čtyři a více shora zmíněné příznaky
 +
* pacient má větší obtíže s běžnou denní činností
 +
==== Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků ====
 +
* fáze deprese s řadou vyjádřených příznaků‚ které pacienta skličují‚ typická je ztráta sebehodnocení a pocit beznaděje a viny
 +
* suicidální myšlenky a pokusy jsou časté a většinou jsou přítomny i „somatické” příznaky
 +
==== Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky ====
 +
* fáze deprese stejně jako u těžké depresivní fáze bez psychotických příznaků‚ ale současně s halucinacemi‚ bludy‚ psychomotorickou retardací nebo stuporem‚ které jsou tak těžké‚ že pravidelné obvyklé sociální aktivity nejsou možné
 +
* život je ohrožen možnou sebevraždou‚ žízněním nebo hladověním
 +
* halucinace a bludy mohou‚ ale nemusí odpovídat náladě

Verze z 31. 1. 2014, 10:56

Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39

 • U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady a aktivity‚ nebo mohou být snadno v tomto kontextu vysvětleny. Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. Začátek individuální fáze je často vyvolán stresovou událostí nebo situací.
 • je třeba rozlišovat:
 • epizoda: jedná se o jednu epizodu v nějakém definovaném čase
 • rekurentní (dříve periodický): opakující se, ale v ne v pravidelných intervalech
 • afekt (krátkodobá změna) × změna nálady (dlouhodobá a neodpovídající zevním podmínkám)
 • porucha nálady jako patologie znamená, že nálada zcela neodpovídá tomu, co se děje, je zcela jiná, než by měla být
 • dva druhy poruch nálad:
 • elevace (hypománie a mánie)
 • pokles (deprese)

Hypománie a mánie

Hypománie

 • hypománie je nižší stupeň mánie
 • je to nadnesená nálada, kdy mí člověk plno energie, aktivity, cítí se výborně, má pocit výkonnosti fyzické i psychické
 • živá mimika, živá gestikulace, řeč je zrychlená, ale usměrnitelná → člověk nás zaplavuje informacemi, příběhy, ale když ho přerušíme, tak se nechá přerušit, dá se ještě zastavit; řeč je nenucená
 • nenucené, uvolněné chování, spontánnost
 • zmenšená potřeba spánku a zvýšená sexuální energie
 • nikdy nedochází k psychotickým příznakům (žádné poruchy myšlení a vnímání)
 • je sice aktivní, hovorný, plný energie, dodržuje ovšem sociální normy a pravidla (pracovní návyky…)

Mánie

 • asi tak třikrát vynásobená hypománie
 • člověk je extrémně elevovaný, extremně má zvýšenou náladu, extrémně je v kontaktu žoviální, nekontroluje se
 • komunikace je expanzivní, chování je excitované, je nabitý energií
 • mimika je velmi živá, až chaotická (jak se člověku rychle honí myšlenky v hlavě, tak není schopen to vyjádřit, těká z jednotlivých téma) → projev je nesourodý, může se zdát až inkoherentní
 • když mu do jeho projevu zasáhneme, začne se rozčilovat (že mu nerozumíme, že mu nestíháme, nechápeme) → může to tedy dojít až zlosti či vzteku, že ho to okolí nestíhá
 • zrychlené psychomotorické tempo, extrémní fyzická činnost
 • množství jde vždy na úkor kvality (výsledky činnosti jsou chaotické, nedávají smysl)
 • nepotřebuje spát, ani jíst a pít → dostává se na hranici somatické stability
 • nadměrně sexuálně aktivní a může to mít až bizardní projevy (používá spoustu vulgarismů, oslovuje cizí lidi na ulici)
 • člověk v mánii už nedodrží sociální normy (není schopen vykonávat kvalitní výkon, není schopen pracovat, nakupovat)
 • objevují se megalomanické bludy s přehnanou sebedůvěrou → často rozdávají věci a utrácejí nebo rozdávají peníze

 • hypománie i mánie se objevují asi ve třetím deceniu
 • obvykle se objevují rychleji než depresivní poruchy
 • často se stává, že rozvoj těchto stavů je v souvislosti s nějakou psychosociální zátěží (zvýšený stres,…)
 • příčinou bývají poruchy neurotransmiterů, ale je tam i genetická vazba (nemusí to být přímo mánie, ale stačí, že se v rodině objevuje nějaká porucha nálady nebo afektivity)

 • průběh: ataky se mohou střídat; člověk může mít jednu mánii, jednu depresi, nebo se to může střídat (rekurence); je jedno jestli se střídají mánie nebo hypománie
 • dá se říct, že s věkem intenzita slábne (na rozdíl od depresí, kde se spíš prohlubuje)
 • hypomanické nebo manické fáze u osob‚ které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází(depresivních‚ hypomanických‚ manických‚ smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruch

Deprese

 • endogenní deprese = vychází z toho vnitřního (má k tomu sklony, genetickou zátěž), většinou mají tendenci rekurence, předpokladem je neurotransmiterová porucha
 • exogenní deprese = neboli reaktivní deprese, je to reakce na vnější podnět, reakce na něco; bývají to jen epizody
 • larvovaná deprese = neboli maskovaná deprese, depresivní příznaky jsou překryty somatickými obtížemi, spíše v souvislosti se starší generací, to depresivní je tam mírnější a překryto tělesnými stížnostmi
 • jde o pokles nálady, s tím související ztráta zájmu a ztráta potěšení z aktivit, které byly předtím pro něj příjemné
 • nedostatečné emoční reakce na podněty, které by emoční reakci vyvolat měly (vnímá ten podnět ploše, otupěle)
 • ranní pesimum = člověku je hůř po ránu, ale může to trvat klidně i do čtyř odpoledne → cítí se špatně kvůli tomu, že je před ním zase celý den, co ho zase čeká, že mu zase bude blbě
 • ale popisují se i večerní pesima → často v návaznosti na poruchy spánku (zhoršení nálady kvůli toho, že zase nebude spát, ale bdít) - poruchy spánku od špatného usínání, probuzení po usnutí, probuzení nad ránem, po spánek celou noc ale se špatnou kvalitou
 • psychomotorické retardace/zpomalenost (všechno jim trvá, u ničeho nevydrží, nic nedodělají) nebo naopak agitovanost
 • změny chutí k jídlu – obecně hubnou (asi o 5% váhy za měsíc, zhubnou o 5 - 12 kilo), je jen malé procento lidí, kteří to zajídají
 • ztráta libida a zájmu o sex
 • zátěžové období 25 – 45 let a poté nad 65 let (pod vlivem senility)
 • průběh: podle toho, jestli se jedná o rekurentní nebo epizodickou depresi
 • u rekurence se ty epizody opakují a s věkem se zkracují (nejdřív třeba jednou za 3 roky a poté už třeba jen jednou za rok)
 • prognóza: záleží na tom, jak ten člověk spolupracuje (i u elevací), užívá léky, dodržuje pravidla
 • podle počtu a tíže příznaků je možno fázi hodnotit jako mírnou‚ střední nebo těžkou.

Lehká depresivní fáze

 • obvykle jsou přítomny alespoň dva až tři shora zmíněné příznaky
 • nemocný je obvykle z toho deprimován‚ ale většinou je schopen se účastnit běžných denních aktivit
 • příznaky mohou mít malou hloubku

Středně těžká depresivní fáze

 • obvykle jsou přítomny čtyři a více shora zmíněné příznaky
 • pacient má větší obtíže s běžnou denní činností

Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků

 • fáze deprese s řadou vyjádřených příznaků‚ které pacienta skličují‚ typická je ztráta sebehodnocení a pocit beznaděje a viny
 • suicidální myšlenky a pokusy jsou časté a většinou jsou přítomny i „somatické” příznaky

Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky

 • fáze deprese stejně jako u těžké depresivní fáze bez psychotických příznaků‚ ale současně s halucinacemi‚ bludy‚ psychomotorickou retardací nebo stuporem‚ které jsou tak těžké‚ že pravidelné obvyklé sociální aktivity nejsou možné
 • život je ohrožen možnou sebevraždou‚ žízněním nebo hladověním
 • halucinace a bludy mohou‚ ale nemusí odpovídat náladě