Alan Pritchard: Porovnání verzí

Řádek 2: Řádek 2:
 
Alan Pritchard je zakladatelem termínu bibliometrie, který je nyní uznávaný v oblasti informační vědy.
 
Alan Pritchard je zakladatelem termínu bibliometrie, který je nyní uznávaný v oblasti informační vědy.
  
=Život=
+
===Život===
 
Alan Pritchard se narodil v Hampshire - hrabství na jižním pobřeží Anglie a správním střediskem je Winchester. Mezi lety 1953 - 1960 navštěvoval školu Abingdon, Oxfordshire a poté šel studovat chemii. Po diskuzi s univerzitním knihovníkem, básníkem Philipem Larkinem, odešel studovat knihovnictví. V roce 1969 se stal zástupcem knihovníka v Národním výpočetním centru,v Manchesteru. Zde byl jeden z jeho projektů vytvořit tezaurus počítačových termínů pro rychle rostoucí odvětví. Tezaurus je referenční příručka, druh slovníku, který uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym. V roce 1972 nastoupil do londýnské City Polytechnic, kde byl zástupce vedoucího knihovny. <ref><i>Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary</ref> Zde provedl celou řadu katalogizačních projektů a měl odpovědnost za "Fawcett" knihovnu - v dnešní době to je ženská knihovna, která dokumentuje všechny aspekty života žen, s důrazem na ženy ve Velké Británii v průběhu velkých politických, ekonomických a sociálních změn v posledních 150 letech. Zahrnuje 60 000 knih a brožur, několik časopisů a muzejních předmětů. <ref><i>The Women's Library - Featured Collections - Collections - Library - Home</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.lse.ac.uk/library/collections/featuredcollections/womenslibrarylse.aspx</ref> V roce 1984 získal MPhil - Master of Philosophy, to se v České republice rovná malému doktorátu. 1988 odešel z londýnské City Polytechnik a zažil společnost ALLM GEODATA, která si vysloužila značný komerční úspěch. Po roce 2008 odešel do důchodu a přepracoval svou knihu Alchemy z roku 1980, rozšířené vydání této knihy má vyjít v roce 2016. V důchodu stále využívá své odborné znalosti na podporu aktualizací standardního globálního klasifikačního systému knihovny, Deweyho desetinné třídění a část svého volného času strávil jako dobrovolník katalogizátora v hlavní knihovně Bournemouth. <ref><i>Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary</ref>
 
Alan Pritchard se narodil v Hampshire - hrabství na jižním pobřeží Anglie a správním střediskem je Winchester. Mezi lety 1953 - 1960 navštěvoval školu Abingdon, Oxfordshire a poté šel studovat chemii. Po diskuzi s univerzitním knihovníkem, básníkem Philipem Larkinem, odešel studovat knihovnictví. V roce 1969 se stal zástupcem knihovníka v Národním výpočetním centru,v Manchesteru. Zde byl jeden z jeho projektů vytvořit tezaurus počítačových termínů pro rychle rostoucí odvětví. Tezaurus je referenční příručka, druh slovníku, který uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym. V roce 1972 nastoupil do londýnské City Polytechnic, kde byl zástupce vedoucího knihovny. <ref><i>Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary</ref> Zde provedl celou řadu katalogizačních projektů a měl odpovědnost za "Fawcett" knihovnu - v dnešní době to je ženská knihovna, která dokumentuje všechny aspekty života žen, s důrazem na ženy ve Velké Británii v průběhu velkých politických, ekonomických a sociálních změn v posledních 150 letech. Zahrnuje 60 000 knih a brožur, několik časopisů a muzejních předmětů. <ref><i>The Women's Library - Featured Collections - Collections - Library - Home</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.lse.ac.uk/library/collections/featuredcollections/womenslibrarylse.aspx</ref> V roce 1984 získal MPhil - Master of Philosophy, to se v České republice rovná malému doktorátu. 1988 odešel z londýnské City Polytechnik a zažil společnost ALLM GEODATA, která si vysloužila značný komerční úspěch. Po roce 2008 odešel do důchodu a přepracoval svou knihu Alchemy z roku 1980, rozšířené vydání této knihy má vyjít v roce 2016. V důchodu stále využívá své odborné znalosti na podporu aktualizací standardního globálního klasifikačního systému knihovny, Deweyho desetinné třídění a část svého volného času strávil jako dobrovolník katalogizátora v hlavní knihovně Bournemouth. <ref><i>Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian</i> [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary</ref>
  

Verze z 22. 1. 2016, 11:12

Alan Pritchard je zakladatelem termínu bibliometrie, který je nyní uznávaný v oblasti informační vědy.

Život

Alan Pritchard se narodil v Hampshire - hrabství na jižním pobřeží Anglie a správním střediskem je Winchester. Mezi lety 1953 - 1960 navštěvoval školu Abingdon, Oxfordshire a poté šel studovat chemii. Po diskuzi s univerzitním knihovníkem, básníkem Philipem Larkinem, odešel studovat knihovnictví. V roce 1969 se stal zástupcem knihovníka v Národním výpočetním centru,v Manchesteru. Zde byl jeden z jeho projektů vytvořit tezaurus počítačových termínů pro rychle rostoucí odvětví. Tezaurus je referenční příručka, druh slovníku, který uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym. V roce 1972 nastoupil do londýnské City Polytechnic, kde byl zástupce vedoucího knihovny. [1] Zde provedl celou řadu katalogizačních projektů a měl odpovědnost za "Fawcett" knihovnu - v dnešní době to je ženská knihovna, která dokumentuje všechny aspekty života žen, s důrazem na ženy ve Velké Británii v průběhu velkých politických, ekonomických a sociálních změn v posledních 150 letech. Zahrnuje 60 000 knih a brožur, několik časopisů a muzejních předmětů. [2] V roce 1984 získal MPhil - Master of Philosophy, to se v České republice rovná malému doktorátu. 1988 odešel z londýnské City Polytechnik a zažil společnost ALLM GEODATA, která si vysloužila značný komerční úspěch. Po roce 2008 odešel do důchodu a přepracoval svou knihu Alchemy z roku 1980, rozšířené vydání této knihy má vyjít v roce 2016. V důchodu stále využívá své odborné znalosti na podporu aktualizací standardního globálního klasifikačního systému knihovny, Deweyho desetinné třídění a část svého volného času strávil jako dobrovolník katalogizátora v hlavní knihovně Bournemouth. [3]

Bibliometrie

V roce 1969 definoval pojem Bibliometrie, jako aplikace matematiky a statistických metod ke knihám a dalších médií komunikace. Tento termín byl vytvořen v jeho publikaci "Statistická bibliografie nebo Bibliometrie?" [4] Pojem statistická bibliografie byl používán dřív. První zmínky o tomto směru jsou již v roce 1917, kdy došlo k publikování literatury z let 1850 - 1860. Roku 1923, o šest let později, vytvořil E. Wyndham Hulme statistickou analýzu historie vědy. Později bylo ještě několik dalších analýz. Bibliometrie je vědní obor, zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů (knih a dalších psaných komunikačních médií). Vychází z historie a sociologie poznání, komunikace a knihovnické a informační vědy. Při bibliometrických výzkumech se používá množství metod a technik - každá z nich je použitelná samostatně, pro validitu popisu všeobecné zákonitosti je vhodné kombinovat více metod. Mezi základní metody patří matematická statistika, techniky citační analýzy, tvorba citačních matic a citačních sítí, korelační, shluková, diskriminační a faktorová analýza, simulace a modelování knihovnických a informačních procesů. [5]

  1. Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary
  2. The Women's Library - Featured Collections - Collections - Library - Home [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.lse.ac.uk/library/collections/featuredcollections/womenslibrarylse.aspx
  3. Alan Pritchard obituary | Books | The Guardian [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2015/sep/28/alan-pritchard-obituary
  4. Bibliometrics | University Library System (ULS) [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://www.library.pitt.edu/bibliometrics
  5. Bibliometrie – WikiKnihovna [online]. [cit. 2016-1-22]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/bibliometrie