Alternativní metody v léčbě

Verze z 15. 12. 2017, 22:37, kterou vytvořil Jan.Netik (diskuse | příspěvky) (opraveny věcné chyby u popisu SPECT, (nikoliv Spekt))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

 • elektrošoky
 • poprvé aplikovaná v roce 1940
 • síla 300-400mA, frekvence 50Hz
 • doba aplikace po 0,2 - 1,5 sekundy
 • jedná se o aplikaci střídavého proudu pomocí dvou elektrod
 • pacient musí předtím projít komplexním interním vyšetřením, včetně EKG, laboratorních testů (nesmí mít glaukom – zelený zákal, krvácení v mozku, nádory v mozku, hypertenzi, srdeční problémy, nejasné stavy v mozku jako epilepsie či nejasné křeče – musí být v pořádku i neurologický stav)
 • aplikace je dvojí:
 1. bilaterální – elektrody se přikládají na spánky (to je častější, lépe se mu udrží hlava v těch elektrodách)
 2. unilaterální – přiložení elektrody na apex (vrchol hlavy) a na spánek nedominantní hemisféry
 • podává se 10-12 dávek/aplikací elektrošoků, asi 2-3x týdně (většinou pondělí, středa, pátek)
 • dnes se elektrošoky dávají v krátké narkóze, je přítomen anesteziolog (z ARO)
 • podává se myorelaxans (zrelaxování svalové tkáně), barbiturát tiopental (anestetikum)
 • fáze elektrošoku: ztráta vědomí → krátká apnoe → tonicko-klonické křeče (tonické = stažené plíce, svalové napětí, klonické = křečové stavy, maximální inspirace – hrozí zapadnutí jazyka, vdechnutí zvratků)
 • fixují se přitom velké klouby kvůli křečím (někdo se mu opře do kolen, pánve, ramen)
 • citlivější (oproti zdravým osobám středního věku) jsou osoby mladší, starší nebo s organickými poruchami (demence)
 • 100% zabírá → elektrické impulzy zrychlí transformaci mediátorů na synapsích, zrychli se ta elektrická aktivita, která prochází nervovými vlákny → zrychlí se rychlost přenosů mediátorů
 • aplikace při hlubokých depresích, hlubokých melancholií, těžký stav psychózy (schizofrenie, katatonní stavy), jen někdy u těžkých obsesí či u poruch osobností
 • účinný asi po třetí až čtvrté aplikaci
 • preventivně se podávají kognitiva
 • u nás se aplikují jen při hospitalizaci, ale jinde se aplikují i ambulantně
 • vedlejší problémy se nevyskytují
 • souhlas pacienta k tomu být nemusí, ale doporučuje se
 • nesmí se při tom užívat/podávat lithium a inhibiory monoaminooxydázy (IMAO)

Inzulínové šoky

 • používaly se od roku 1935, ale již se nepoužívají (od 70., 80. let)
 • jde o aplikace jednotek inzulínu (od desítek do 100 až 120 jednotek)
 • u pacienta nastávalo inzulínové kóma (postupně se do něj dostával při té aplikaci jednotek) → během měsíce pacient prošel třeba 30ti šoky (měl tedy i 30 kómat)
 • kómata trvala nejprve sekundy, pak minuty až třeba půl hodiny
 • ukončení kómatu se řešilo podáním sladkého čaje či glukózy do žíly
 • mysleli si, že organismus je v takovém šoku, že ho to vybudí, ale to těžce zasahovalo do normálního fungování pankreatu a rozložení hormonů a z pacientů se stávali diabetici
 • byl to i těžký zásah pro mozek

Fototerapie

 • nejmladší pomocná terapie, aplikace poprvé kolem 80. let
 • jde o aplikaci světla o hodnotě 2500 5000 luxů, 1x denně po dobu 1-2 hodiny
 • vždy ráno
 • pacienti jsou v místnosti, kde je deska plná zářivek
 • pacienti u toho nespí, tráví tam čas (čtou, apod.)
 • když aplikace skončí, tak už je normální den a vycházejí s toho zase do světla
 • diskutabilní výsledky (neléčí to, jen pomáhá)
 • mělo by to podporovat tvorbu serotoninu a melatoninu, které podporují náladu

vyšetřovací metody:

 • EEG - jde o zmapování lokálních změn na mozku (poškození fokální nebo difuzní), ale nediagnostikuje zánět nebo metabolickou změnu (CT a magnetická rezonance to odhalí)
 • SPECT (Single-Photon Emission Computer Tomography) - funkční metoda, kde se dá zjistit míra perfuze (prokrvení) mozkového parenchymu, dá se z toho odvodit funkční aktivita mozkové tkáně, požívá se při diagnostice demencí, u psychotických stavů a nejasných stavů, apod.


 • lobotomie - operace mozku, výjimečné (spíš jen u sexuálních agresorů, kde se laserem zasáhne do hypothalamu)
 • kastrace - ať už operací na mozku nebo přímo kastrace – pacient musí dát souhlas, odstranění varlat, aby se snížila hladina testosteronu, neurčuje to jen lékař, ale sestavuje se na to komise (kromě ošetřujícího psychiatra je tam i jiný psychiatr), efekt mají dobrý (velmi se sníží agresivita, rizikovost násilného chování)

Zdroje