Historie verzí stránky „Anamnéza“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 18. 6. 2016, 11:24Ondrej.Novak diskuse příspěvky 3 728 bajtů +3 728 Založena nová stránka s textem „'''Anamnézou''' (z řec. ''anamnésis'' = rozpomínání) nazýváme zjišťování údajů z minulosti jedince, které mají významný vztah k poznání…“