Antropologie, etnografie, kulturologie

Verze z 9. 1. 2016, 16:05, kterou vytvořil Michaela.Malkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<big>Academia</big><br /> '''Webové stránky:''' http://academia.cz/<br /> '''Anotace:''' Academia vydává původní vědecké monografie a práce česk…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Academia

Webové stránky: http://academia.cz/
Anotace: Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Kromě nakladatelské činnosti provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě.


Akropolis

Webové stránky: http://www.akropolis.info/
Anotace: Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství Jiřího Tomáše. Podstatnou část produkce nakladatelství Akropolis tvoří populárně–naučné práce z oblasti historie a dějin umění.


Dauphin

Webové stránky: http://www.dauphin.cz/
Anotace: Nakladatelství Dauphin se zaměřuje na českou i světovou prózu i poezie, dále se zaměřuje na etnografii, psychologii i dějiny.


Etnos

Webové stránky: nakladatelství nemá své webové stránky
Anotace: Nakladatelství se zaměřuje především na oblast etnografie a umění.


Host

Webové stránky: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/
Anotace: Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují především na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory.


Karolinum

Webové stránky: http://www.karolinum.cz/ink2_stat/
Anotace: Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli.


Pavel Mervart

Webové stránky: http://www.pavelmervart.cz/
Anotace: Nakladatelství se zaměřuje naučnou literaturu, ale i beletrie a poezii.

Portál

Webové stránky: http://www.portal.cz/
Anotace: Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.


Togga

Webové stránky: http://www.togga.cz/
Anotace: Vydavatelství a nakladatelství TOGGA bylo založené v roce 1997 a původně zaměřovalo svoji pozornost na vydávání knižních publikací z oblasti muzikologie. V krátkem čase se rozšířil jeho záběr i na další humanitní obory a v současné době vydává knihy již vlastním nákladem anebo v koedicích ‚ historické, filosofické, literárněvědné, pedagogické, lékařské, filologické či kunsthistorické.

Oxford University Press

Webové stránky: https://global.oup.com/academic/?cc=cz&lang=en
Anotace: Je to největší univerzitní vydavatelství na světě. Bylo založeno v roce 1586 a je součástí Oxfordské univerzity. Vydává vědecké práce a učebnice.