Aromaterapie (Ptáčková)

 • essential oils - esenciální oleje
 • are present - in tiny droplets - se vyskytují v nepatrných kapičkách
 • occur - in roots - nacházejí se - v kořenech
 • in leaves - v listech
 • in tlowers - ve květech
 • in petals - v okvětních lístcích
 • in barks - v kůře
 • in resins - v pryskyřicích
 • in rind of some fruits - v kůře některých plodů


 • pure essential oil - čistý - přírodní esenciální olej
 • odoriferous oil- vonný olej
 • essences - are extracted by distillation - esence jsou extrahovány, získávány destilací
 • distillate - destilát
 • extraction by volative solvents - extrakce pomocí nestálých rozpouštědel
 • extraction by mechanised pressing - získávání olejů mechanickým lisováním
 • quantities and dilutions of essential oils - množství a roztoky esenciálních olejů
 • evaporation of essential oils - odpařování esenciálních olejů
 • top notes- the lightest oils - nejvyšší část - nejlehčí = nejrychlejší oleje
 • middle notes - střední část
 • base notes - báze - nejtěžší = nejpomalejší oleje
 • fixatives - fixatéry - oleje ze střední části tabulky těkavosti
 • volatile - těkavý
 • conditions of long standing - dlouhodobá onemocnění
 • essential oils affect (e.g. the digestion) - esenciální oleje působí (např. na trávení)


properties of essential oils - vlastnosti esenciálních olejů antispasmodic actions - antispazmatické účinky carminative actions - účinky stimulující trávení expectorant actions - účinky napomáhající vykašlávání relaxing actions - relaxační účinky stimulating actions- stimulující účinky uplifting actions- povzbuzující účinky nervous action - účinek nervového původu direct action - přímý účinek cover every case - aplikovat univerzálně blend of essences - směs esencí blend essences - míchat esence essential oil blends well with ( ... ) - esenciální olej lze kombinovat s ( ... ) massage - masáž aromatherapy massage- aromatická masáž neuromuscular massage - neuromuskulámí masáž swedish massage - švédská masáž -a soft-tissue massage -masáž měkkých tkání shiatsu massage - masáž šiacu massage some-one - někoho masírovat spinal massage- masáž zad facial massage - masáž obličeje self-massage - automasáž massage room - místnost, kde se masáž provádí masseur - masér couch- lehátko types of movement - typy pohybů při masážích stroking (effieurage) -hlazení kneading - hnětení hacking - poklepávání petrissage - petrisáž - hloubková masáž palci aromatic baths - aromatické koupele fragnance of the essence - vůně esence the oil is absorbed through the skin - pokožka vstřebává olej tepid bath - vlažná koupel hot bath - horká koupel short is tonifying - krátká tonizuje long is very debilitating - dlouhá silně otupuje dissolving bath oil - koupelový olej rozpustný ve vodě non-dissolving bath oil- koupelový olej nerozpustný ve vodě scatter the oil in the bath - rozptýlit olej ve vodě sprinkle the oil into the water - nakapat olej do vody add the oiI to the bath - nakapat olej do koupele the oil envelops the body in the water - ve vodě olej ulpí na těle relaxing bath - relaxační koupel tonic/stimulating bath - tonizující a stimulační koupel refreshing bath - osvěžující koupel aphrodisiac bath - afrodisiakální koupel therapeutic bath - terapeutická koupel steam bath - parní koupel sitz bath - sedací koupel hand bath - koupel rukou foot bath - koupel nohou immerse the feet - ponořit nohy sprays - střiky inhalations -inhalování inhaler - inhalátor inhale - inhalovat toiletries - kosmetické přípravky scented oils - vonné oleje unguents - masti ointments - masti scented ointment = pomade - vonná mast, pomáda facial masks - pleťové masky moisturising cream - hydratační krém cleansing cream - čistící krém soothing cream - zklidňující krém apply the cream - nanést krém facial steamer - zařízení k napařování obličeje atomiser - rozprašovač compress - obklad apply/use a compress - přiložit/použít obklad squeeze out a compress - vyždímat obklad replace a compress - vyměnit obklad dropper bottle - lahvička s kapátkem air freshener - osvěžovač vzduchu mouth wash - ústní voda gargle – kloktadlo, kloktat external application - vnější použití internal application - vnitřní použití take intemally - používat vnitřně dosage - dávkování vegetable oils - rostlinné oleje carrier oils - nosné oleje avocado oil - avokádový olej sweet almond oil- olej ze sladkých mandlí wheat germ oil- olej z pšeničných klíčků rancid – žluklý to go rancid – zežluknout basil – bazalka bergamot – bergamot camomile – heřmánek camphor – kafr cedarwood – cedrové dřevo clary sage – šalvěj luční eucalyptus – eukalyptus jasmine – jasmín lavender – levandule marjoram – majoránka melissa – meduňka myrrh – myrha peppermint – máta rose – růže rosemary – rozmarýn

Zdroje

Brown, D., Aromat!urllpY, Headway Lifeguides Series, London, 1993 Nováková,B., Šedivý, Z, Praktická aJ'01naterapie, PRL\GJ\1A, 1996 Tisserand, R., The Art of Aromaterapy, Tne Daniel Company Ltd., 1994 Anglicko-český česko-anglický slovník, SPN, 1994 Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1989