Historie verzí stránky „Averroe a jeho pojednání o filozofii a náboženství“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace