BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě: Porovnání verzí

m
m
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 97: Řádek 97:
 
|Jiřina Lebedová|| Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft|| x||
 
|Jiřina Lebedová|| Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft|| x||
 
|-
 
|-
|jméno|| nové heslo|| opravené heslo||
+
|Lukáš Kudláček|| Proces informatizace společnosti|| opravené heslo||
 
|-
 
|-
 
|jméno|| nové heslo|| opravené heslo||
 
|jméno|| nové heslo|| opravené heslo||

Verze z 16. 11. 2018, 16:50

Cílem seminární práce je zpracovat wiki heslo, či hesla související s přednášenými tématy v rámci portálu WikiSofia. Projekt WikiSofia je koncipován jako meziuniverzitní aktivita humanitních fakult, kterým bude sloužit jako společná elektronická skripta. Texty jednotlivých hesel vytvářejí studenti, učitelé se starají o kontrolu a opravu těchto textů.

Studenti se přihlásí svým jménem a heslem na portál a zapíší si své téma.

Každý student zpracuje vypracuje jedno nové heslo, nebo opraví dvě stávající hesla.

Podívejte se, prosím, na návod jak vytvářet hesla, respektujte strukturu článků a podívejte se na pravidla práce se zdroji. Inspirací ohledně formátování může být vzorový článek.

Zvolte si, prosím, téma které Vás zajímá a které Vás bude bavit. Jde nám o pečlivě zpracovaná hesla psaná s nadšením, nikoliv jen pro splnění povinnosti, také sobě pro radost. Pamatujte, že nepovedená hesla se špatně opravují a bylo by lépe, kdyby vůbec nevznikla. Máte tedy vůči zvolenému tématu zodpovědnost :)

Požadavky na nové heslo

Celkový rozsah zapracovaného hesla by měl být minimálně 2000 znaků (přibližně se rovná počtu bajtů v historii úprav). Je to počítáno bez hlavičky a literatury, počítá se tedy od prvního nadpisu po začátek informací o zdrojích a o použité literatuře, jednoduše řečeno: jen plynulý text s nadpisy kapitol v něm. Heslo je primárně odborný text, jeho cílem je pak definování významu hesla (tj. aby čtenář pochopil, co si představit pod daným pojmem). Obsah je podložen odbornou literaturou, která je v textu uvedena. Text splňuje všechny klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování) S výše zmíněným formátováním souvisí také zahrnutí odkazů na jiná hesla, která jsou v textu zmíněna (v textu musí být odkázáno min. na 5 dalších pojmů).

Požadavky na opravované heslo

Orientační rozsah opravy ve smyslu přidaného textu a oprav by měl být kolem 1000 znaků (přibližně se rovná počtu bajtů v historii úprav). Rozhodující je ale smysl, vyznění, pochopitelnost a formální úprava výsledného textu.

Časté chyby

 • Mezi nedostatky, kterým je nutné se vyhnout, patří:
 • Přebírání rozsáhlých necitovaných textů z jiných zdrojů, každé heslo bude kontrolováno pomocí antiplagiátorského software, prosíme o korektní zpracování, je to v zájmu všech zúčastněných.
 • Použití české Wikipedie. V určitých případech lze vyjít z anglické verze Wikipedie, někdy tam hesla bývají zpracována kvalitně a použitelně (je třeba uvést citaci), nicméně je pak samozřejmě potřeba heslo rozvést a doplnit o další zdroje.
 • Nepoužití odborných zdrojů, nestačí ani zpravodajství či popularizační články. Vycházení ze zdrojů od jediného původce (zkresluje, nejsou uváděny nedostatky vztažené k jeho problematice, nejsou konfrontovány různé názory na problematiku).
 • Čerpání z méně než tří odborných (ne popularizačních, komerčních a jinak problematických) zdrojů.
 • Nepoužívání citační normy ISO 690 - lze použít aplikaci CitacePro, kterou má fakulta zakoupenou pro všechny studenty a zaměstnance..
 • V použitých zdrojích uvedení webového sídla místo webové stránky, která skutečně byla použita k získání použitých informací.
 • Obsah netvořen plynulými a logicky navazujícími celými větami.
 • Nedodržení formy odborného vyjadřování (básnické či hovorové výrazy).
 • Plagiátorství (pokud je i delší část věty převzata, aniž by byla označena jako citace, tj. uzavření v uvozovkách a odkaz na zdroj, neboparafráze není označena odkazem na zdroj)
 • Složení celého textu z cizích materiálů (nestačí, když je text jedinečný v seskládání k sobě, musí být původní v tom smyslu, že autor odborného textu je jeho původcem).
 • Špatné či neexistující formátování (hodnotí se obsah i forma).
 • Větší množství hrubek.


Student Nové heslo opravené heslo Poznámka
Valentina Malínská skeuomorfismus x
Illyria Brejchová vizualizace informací x
Natálie Kudriová x Facebook, Deweyho desetinné třídění
Šárka Kymplová x Akvizice, Výpůjční služby
Mikuláš Holý Autocenzura x
Václav Rejman CRIS systémy x
Palková Valerie Rose Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění x
Tereza Stará Henry Evelyn Bliss
Zdeňka Čížková Vývoj informační politiky USA a EU x
Daniela Kasalová Martha Ethelyn Williams x
Kristýna Bejdáková David Bawden x
Markéta Šafránková Arkologie
Adéla Škurkov Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele x
Eliška Flejberková Dodávka dokumentu x
Lucie Dorážková T. D. Wilson x
Tereza Kazmirowská Alternativní a augmentativní komunikace x
Barbora Staňková Střední hodnota x
Filip Kersch OAI-PMH x
Anna Najmanová Knihovny státní správy x
Marie Černá Model Kahn-Wilensky x
Vladimír Blažek Linux x
Oleksandra Chaika x Sociální umění, aktivismus a nová média/Internet of things
Barbora Pitašová softwarová studia x
Aneta Špínová Neil Harbisson x
Kristýna Štolbová Nicholas Belkin x
Dusílek Ondřej Lev Manovich x
Jiřina Lebedová Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft x
Lukáš Kudláček Proces informatizace společnosti opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo
jméno nové heslo opravené heslo