Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Pracuje se}}
 
{{Pracuje se}}
Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech psychiatrie a psychologie. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref>  
+
Biblioterapie [[Data|Biblioterapie]] je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech [[Psychiatrie|psychiatrie]] a [[Psychologie|psychologie]]. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. <ref name=":5">KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567</ref>  
  
 
Nejužívanější typy biblioterapice, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin:
 
Nejužívanější typy biblioterapice, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin:

Verze z 21. 10. 2020, 10:51

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Biblioterapie Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech psychiatrie a psychologie. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. [1]

Nejužívanější typy biblioterapice, které na konci 70. let 20. století přiblížila Rhea J. Rubin: • Biblioterapie klinická - je praktikována v otevřeném nebo uzavřeném prostředí (např. psychoterapeutická sezení v nemocnicích nebo v soukromých ordinacích s klienty s poruchami emocionálními nebo s poruchami chování). Hlavním prostředkem terapeutickým je literatura sebepoznávací, vyvolávající mezi jinými také pocity hledání, očištění, projekce.

• Biblioterapie institucionální - má spíše didaktický charakter. Je používána literatura, která zachycuje zdravotní stav pacienta. Patří sem také relaxační literatura. Adresáty jsou v tomto případě hospitalizovaní pacienti.

• Biblioterapie vývojová - je určena pro skupiny nebo individuální klienty. Jedná se o jedince, kteří nemají zdravotní problémy. Vybrané didaktické texty a texty názorné mají podpořit proces psychologického vývoje a zajistit psychickou vyrovnanost. [1]

Využití biblioterapie

Každá věková skupina (senioři, týrané děti, pacienti, závislí, nezaměstnaní, vězni a další) Naučná literatura (využívá se méně) i beletrie Typologie: klinická (např. věznice), institucionální (patří k instituci, např. prevence šikany ve škole, předčítání dětem v nemocnici) a vývojová (např. četba literatury pomůže dítěti, aby se na něco připravilo, čtu mu o školce, jak je tam pěkně, ale není tam maminka atd.) Primárně četba, ale někdy i písemný projev nástrojem biblioterapie je kniha, ale ne každá

Kdy biblioterapie pomáhá? náročné situace – u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u dospělých např. generační problémy v rodině krizová údobí – rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc psychické problémy – úzkosti, deprese, závislosti, poruchy chování prevence – v zařízeních typu Klokánek, dětské domovy, domovy pro seniory, podpůrné skupiny atd. tělesný handicap těžké onemocnění


Aktivity knihoven

Knihovna Kroměřížska

Knihovna Kroměřížska nabízí veřejnosti v českých knihovnách zatím ojedinělou službu – poskytování biblioterapie. Každý čtvrtek v dopoledních hodinách se mohou jednotlivci i skupiny setkávat s proškolenou knihovnicí v místnosti určené právě jen pro tato sezení. Biblioterapeutická setkání jsou určena jednak pro osoby s psychickými potížemi, ale také pro všechny, kteří se dostali do složité životní situace. Baví se s nimi, jak porozuměli danému textu, proč četl zrovna ten daný text a další práce s textem.

- dělali různé přednášky a semináře - nabízí knihy pro děti a dospělé o smrti, sexuálním zneužívání, rozvodu, nemocech [2]

Zdroje

Reference

  1. 1,0 1,1 KRUSZEWSKI, Tomasz. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. 2008, 8 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2567
  2. Biblioterapie. Knihovna Kroměřížska[online].[cit. 2020-10-21]. Dostupné z: https://knihkm.cz/sluzby/biblioterapie.html

Doporučená literatura

  • Shrodes, C. Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental study[dissertation]. Berkeley (CA): University of California, 1950. Hebert, T. P. - NeumeisterSpeirs, K. L. Guided viewing of film. A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education 2001, nr 4. EBSCO Host Research Databases (2006). [online]. EBSCO Publishing.

Související články

Biblioterapie
[[]]
[[]]

Klíčová slova

biblioterapie,