Bibliotheca UniversalisBibliotheca Universalis Během konference ministrů G7 v roce 1995 vznikl podnět k uskutečnění projektu s názvem Bibliotheca Universalis. Hlavními garanty projektu byly Francie a Japonsko. “Zakládajícími partnery projektu byly instituce ze zemí G-7, a to: Bibliotheque Nationale de France a Ministerstvo kultury a komunikací (Francie), National Diet Library (Japonsko), The Library of Congress (USA), The National Library of Canada (Kanada), Discoteca di Stato (Itálie), Die Deutsche Bibliothek (Německo) a The British Library (Velká Británie).” [1] Hlavním cílem projektu bylo zpřístupnění významných světových děl kulturního a vědeckého dědictví v online prostředí prostřednictvím sítě, jenž propojovala již existující jednotlivé digitalizační programy. V roce 1997 se do projektu zapojila i Národní knihovna ČR. Memoriae Mundi Series Bohemica

Manuscriptorium

  1. Národní knihovna se zapojuje do projektu Bibliotheca Universalis. Praha: Národní knihovna České republiky, 2000. Dostupné také z: http://digit.nkp.cz/knihcin/BibliothecaUniversalis/BU.htm