Brainstorming

Verze z 15. 9. 2015, 13:42, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky) (opravení překlepů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pojmem brainstorming je označován proces neformálního vymýšlení kreativních nápadů a řešení problémů, typicky prostřednictvím skupinové diskuze. Navržené nápady by měly být vysloveny nahlas bez ohledu na jejich bizarnost či nepoužitelnost. Následná diskuze nad jednotlivými myšlenkami je dovolena až na konci brainstormingu, aby tak neomezovala kreativitu účastníků.[1]

Zdroje

  1. Brainstorming. BusinessDictionary [online]. ©2015 [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.businessdictionary.com/definition/brainstorming.html