Brenda Dervin

Verze z 15. 2. 2015, 21:22, kterou vytvořil Kamila.Jencova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Je jednou z nejvýznamnějších zastánců modelů, které se zaměřují na kognitivní dimenze informačního chování. Její metafora popisuje člově…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Je jednou z nejvýznamnějších zastánců modelů, které se zaměřují na kognitivní dimenze informačního chování. Její metafora popisuje člověka jako pohybující se v čase a prostoru, dokud nedosáhne kognitivní mezeru, kde je potřeba informačního vnímání. Tyto mezery musí být přemostěny prostřednictvím akvizice nových informací než se může začít pohybovat dále kupředu. Cílem lidského úsilí při hledání informací je udělat si jasno v aktuální situaci.