CRIS (Current Research Information System), je databází, či jiným druhem informačního systému, které slouží hlavně pro uchovávání datových výtupů z výzkumů a dalších prací, prováděné v dané instituci, provozující Current Research Information System.

CRIS

Typickým příkladem takovéhoto systému je CERIF(Common European Research Information Format), kdy pro jeho vytvoření zažádala přímo Evropská Unie a byl vytvořen za pomocí euroCRIS.


S postupem vývoje sdělování informací a jejich získávání se v současné době poptávka po kvalitním systému, který by zpracovával data roste a to v oblastech:

pro výzkum = velmi jednoduché dostání se k datům a programům(software), zpracovávajícímu výkonu, uložišti - a co předně - detektory, které slouží ke sběru dat, čímž se dá předejít nekompletním a nepřesným informacím

pro vedoucí výzkumu a správcům = snažší meření a výsledné analyzování aktivity ve výzkumu a jednoduchá přístup ke sdíleným informacím

pro vedení = optimalizace, tykající se samotného výzkumného procesu

pro podnikatele organizace se službou přenosu informaci = jednoduchý přístup k novým nápadům a pohledům na problematiku, v prostředí daného obru a snadné identifikaci konkurence oboru a velmi podobných výzkumů, které proběhly již dříve

pro média a veřejnost = zjednodušený přístup k výzkumu a dění na daném vědeckém poli, programy a technické prostředky pro uveřejnění výsledků v kontextu

Tedy, pro předávání a sdílení smluv, patentů, studijních plánů, publikací a projektů je na poli CRIS systémů přístupné.


Odkazy

Reference


Governance, Crisnetwork.co [online]. [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: https://crisnetwork.co/governance

Joint, Nicholas (2008). "Current research information systems, open access repositories and libraries: ANTAEUS". [cit. 2019-01-01]Library Review. 57 (8). ISSN 0024-2535

Související články

Klíčová slova

  • Informační systémy - Information systems
  • Informace
  • Current research information system