Carol Kuhlthau

Jeho výzkum je založen na práci psychologa George Kellyho. Kelly se domníval, že učení je proces testování konstrukcí. Kuhlthau na Kellyho teorii postavil a vyvinul model s názvem Information Search Process(ISP). Obdobně jako Belkin a Dervin, Kuhlthaunův ISP Model předpokládá snížení nejistoty jako primární motivace pro výzkum a stejně jako Taylor, Kuhlthau rozděluje proces vyhledávání informací na etapy. Nicméně, ústředním bodem Kuhlthauna jsou emocionální stavy, které doprovázejí jednotlivé etapy. (1)Úzkost, například doprovází uznání nejistoty na prvním stupni - zahájení. Následuje dalších pět etap a běžné citové stavy se kterými jsou spojeny (uvedené v závorkách): (2) volba (optimismus), (3) průzkum (zmatenost / frustrace / pochybnosti), (4) formulace (přehlednost), (5 ) shromažďování (důvěra), a (6) prezentace (úleva / spokojenost nebo zklamání)