Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily

Verze z 4. 5. 2018, 12:05, kterou vytvořil Klara.Jiraskova (diskuse | příspěvky) (Stránka vyprázdněna)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)