Charakterizujte údaj „Unifikovaný název“, jeho význam a vyložte principy jeho tvorby a souvislost s názvovým záhlavím podle AACR2R/RDA: Porovnání verzí

Řádek 16: Řádek 16:
 
==RDA==
 
==RDA==
  
* Pravidla RDA používají místo termínu unifikovaný název termín preferovaný název nebo též autorizovaný selekční údaj.
+
* Pravidla RDA používají místo termínu unifikovaný název termín '''preferovaný název''' nebo též '''autorizovaný selekční údaj'''.
 
* V RDA má unifikovaný název větší význam než v AACR2R.
 
* V RDA má unifikovaný název větší význam než v AACR2R.
 
* U překladů se zásadně dává přednost zápisu názvu originálu do polí 130/240.  
 
* U překladů se zásadně dává přednost zápisu názvu originálu do polí 130/240.  
Řádek 30: Řádek 30:
 
===Principy tvorby UN podle RDA ve formátu MARC 21===
 
===Principy tvorby UN podle RDA ve formátu MARC 21===
 
Pole pro unifikovaný název:
 
Pole pro unifikovaný název:
*130 – unifikovaný název (pro anonymní dílo)
+
*'''130''' – unifikovaný název (pro anonymní dílo)
*240 – unifikovaný název (pro dílo s autorem v poli 1XX)
+
*'''240''' – unifikovaný název (pro dílo s autorem v poli 1XX)
*730 – unifikovaný název (další dílo v dokumentu – anonymní)
+
*'''730''' – unifikovaný název (další dílo v dokumentu – anonymní)
*830 – vedlejší záhlaví pro edice - unifikovaný název
+
*'''830''' – vedlejší záhlaví pro edice - unifikovaný název
 
====Pole 130/240====
 
====Pole 130/240====
Pole 130 pro unifikovaný název použijeme u anonymních děl, u kterých není uveden žádný původce v polích 100, 110 nebo 111.
+
Pole 130 pro unifikovaný název použijeme u '''anonymních děl''', u kterých není uveden žádný původce v polích 100, 110 nebo 111.
 
Pokud je uvedeno hlavní záhlaví, pro zápis unifikovaného názvu použijeme pole 240.
 
Pokud je uvedeno hlavní záhlaví, pro zápis unifikovaného názvu použijeme pole 240.
  
Řádek 50: Řádek 50:
  
 
====Pole 730====
 
====Pole 730====
Vedlejší záhlaví pro unifikovaný název se vytváří obvykle tehdy, vyjde-li v jednom dokumentu několik děl bez společného názvu. Pravidla zápisu údajů včetně příslušných podpolí se shoduje s pravidly zápisu v poli 130.
+
Vedlejší záhlaví pro unifikovaný název se vytváří obvykle tehdy, vyjde-li '''v jednom dokumentu několik děl bez společného názvu'''. Pravidla zápisu údajů včetně příslušných podpolí se shoduje s pravidly zápisu v poli 130.
 
====Pole 830====
 
====Pole 830====
Pole 830 obsahuje vedlejší záhlaví pro název edice, které je tvořeno unifikovaným názvem. Název edice v tomto poli se může shodovat s názvem edice v poli 490 v případě, že je název neměnný, nezaměnitelný nebo není spojen se jménem autora nebo korporace. Pokud se název edice u jednotlivých svazků mírně mění nebo je zaměnitelný s názvem edice jiného nakladatele, do pole 830 se zapisuje autoritní forma názvu edice, jejích součástí může být doplněk (obvykle jméno nakladatele).
+
Pole 830 obsahuje vedlejší záhlaví pro '''název edice''', které je tvořeno unifikovaným názvem. Název edice v tomto poli se může shodovat s názvem edice v poli 490 v případě, že je název neměnný, nezaměnitelný nebo není spojen se jménem autora nebo korporace. Pokud se název edice u jednotlivých svazků mírně mění nebo je zaměnitelný s názvem edice jiného nakladatele, do pole 830 se zapisuje autoritní forma názvu edice, jejích součástí může být doplněk (obvykle jméno nakladatele).
  
 
==Zdroje==
 
==Zdroje==

Verze z 15. 1. 2017, 11:25

Unifikovaný název = název obsahující nejznámější, konvenční, často až standardizovanou podobu názvu zpracovávaného dokumentu. U monografií usnadňuje přístup k záznamům jednoho díla, publikovaného pod různými názvy (variantní názvy, název originálu a překladu apod.) a v různých jazycích. Unifikovaný název je typ Jmenné autority.

Jde např. o klasická anonymní díla, posvátné dokumenty, zákony a smlouvy, hudebniny apod. Kromě tohoto individuálního unifikovaného názvu, který se týká i dokumentů popisovaných pod autorem, např. Shakespeare, William [Hamlet], se užívá také skupinový unifikovaný název, např. Shakespeare, William [Sebraná díla]. U seriálových dokumentů (včetně edice), u nichž se vyskytují shodné názvy, unifikovaný název umožňuje jejich rozlišení tím, že se za individuální název připojí do kulatých závorek název vydávající korporace, např. Informace (Knihovna Akademie věd České republiky) nebo jiné rozlišující údaje.

V r. 2006 byl zahájen zkušební provoz tvorby a využívání názvových autorit pro českou knižní produkci a hudební díla (hudebniny a zvukové záznamy). Pod názvové autority řadíme autority pro unifikované názvy a metodikou i autority typu autor/název. Názvové autority se využívají ve jmenném i věcném zpracování.

Funkce a historie

Unifikovaný název je „nástroj k propojení všech katalogizačních záznamů díla, jehož název se vyskytuje v různých podobách/variantách“. Unifikovaný název má tyto funkce:

 • Shromažďovací
 • Identifikační
 • Rozlišovací (rozlišuje stejně pojmenované dokumenty)

Dříve: názvové záhlaví pro dokumenty anonymní (bez uvedení autora) a kolektivní (4 a více autorů), tj. pro dokumenty, kde nemohlo být vytvořeno osobní nebo korporativní záhlaví. Dnes: názvové záhlaví se nevytváří, výjimkou jsou některé případy právě tzv. UN.

RDA

 • Pravidla RDA používají místo termínu unifikovaný název termín preferovaný název nebo též autorizovaný selekční údaj.
 • V RDA má unifikovaný název větší význam než v AACR2R.
 • U překladů se zásadně dává přednost zápisu názvu originálu do polí 130/240.
 • Není vždy nutné, aby na název existoval i autoritní záznam.
 • Schválená interpretace: Do pole 765 zapisujeme název originálu pouze v těchto případech:
  • Název originálu se liší od stanoveného unifikovaného názvu.
  • Dílo bylo přeloženo z jiného jazyka než je originál.
  • Informace o názvu originálu není důvěryhodná a není snadno ověřitelná.
 • Bible
  • místo zkratek „S.Z,“, „N.Z“ používáme celý výraz.
  • při zápisu jednotlivých částí Starého/Nového zákona se uvádí rovnou jméno příslušné části.

Principy tvorby UN podle RDA ve formátu MARC 21

Pole pro unifikovaný název:

 • 130 – unifikovaný název (pro anonymní dílo)
 • 240 – unifikovaný název (pro dílo s autorem v poli 1XX)
 • 730 – unifikovaný název (další dílo v dokumentu – anonymní)
 • 830 – vedlejší záhlaví pro edice - unifikovaný název

Pole 130/240

Pole 130 pro unifikovaný název použijeme u anonymních děl, u kterých není uveden žádný původce v polích 100, 110 nebo 111. Pokud je uvedeno hlavní záhlaví, pro zápis unifikovaného názvu použijeme pole 240.

Příklad zápisu

1001 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $7jn19981002129
24010$aMidsummer night’s dream. $lŠpanělsky
24510$aSueño de una noche de verano / $cWilliam Shakespeare

Pole 730

Vedlejší záhlaví pro unifikovaný název se vytváří obvykle tehdy, vyjde-li v jednom dokumentu několik děl bez společného názvu. Pravidla zápisu údajů včetně příslušných podpolí se shoduje s pravidly zápisu v poli 130.

Pole 830

Pole 830 obsahuje vedlejší záhlaví pro název edice, které je tvořeno unifikovaným názvem. Název edice v tomto poli se může shodovat s názvem edice v poli 490 v případě, že je název neměnný, nezaměnitelný nebo není spojen se jménem autora nebo korporace. Pokud se název edice u jednotlivých svazků mírně mění nebo je zaměnitelný s názvem edice jiného nakladatele, do pole 830 se zapisuje autoritní forma názvu edice, jejích součástí může být doplněk (obvykle jméno nakladatele).

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

katalogizace, katalogizační pravidla, unifikovaný název, RDA, AACR, MARC 21