Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam

Formáty HTML (Hypertext Markup Language) neboli značkovací jazyk a XML (eXtensive Markup Language) neboli rozšiřitelný značkovací jazyk jsou jazyky pro tvorbu webových stránek.

HTML

Formát souborů html je formát textového souboru s koncovou příponou html/htm. Tyto soubory obsahují text psaný jazykem HTML pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Tento značkovací jazyk strukturuje (nadpis, odstavec, seznam...) text pomocí značek neboli tagů.

XML

Formát souborů XML je novějším jazykem než HTML. Je též určen k psaní webových stránek a někdy se o něm mluví jako o nástupci staršího značkovacího jazyka HTML. Je také určen pro výměnu dat.