Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.

Formáty HTML a XML

Soubory formátu HTML (Hypertext Markup Language) neboli značkovací jazyk a XML (eXtensive Markup Language) neboli rozšiřitelný značkovací jazyk jsou formátované textové soubory, obsahující kromě vlastního textu i značky (tagy), které definují, jak se má text zobrazovat. Tyto jazyky jsou určené pro tvorbu webu. Formát souborů HTML je formát textového souboru s koncovou příponou html/htm. Tyto soubory obsahují text psaný jazykem HTML pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Tento značkovací jazyk strukturuje (nadpis, odstavec, seznam...) text pomocí značek neboli tagů. Formát souborů XML je novějším jazykem než HTML a je určen pro výměnu a popis dat.

Rozdíl mezi HTML a XML

HTML je určeno k zobrazování dat a jejich úpravu, zatímco XML je určeno pouze k popisu dat a zaměřuje se na to co jsou data.

HTML (Hypertext Markup Language)

je standardní značkovací jazyk což znamená, že jeho pomocí značkujeme části textu tak, aby prohlížeč poznal jak chceme aby vypadal výsledný text. Značkám se říká tagy. Jazyk je používaný pro dokumenty určené k zobrazení ve webovém prohlížeči. Existují přímo určené programy pro tvorbu webových stránek pomocí jazyka HTML. Jde například o textový editor PS pad nebo Top Style. Editory zvýrazňují syntax a upozorňují na překlepy.

Tagy

Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich vlastností (atributy). Tagy jsou uzavřeny do špičatých závorek a mají dvě části: začáteční a koncovou část, obě části mají svůj předem určený vzhled. Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam obsaženého textu. Část dokumentu tvořená otevírací značkou, nějakým obsahem a odpovídající ukončovací značkou tvoří prvek (element) dokumentu. Součástí obsahu prvku mohou být další vnořené prvky.[1]

Značky lze z hlediska významu rozdělit na tři základní skupiny:[1]

 • Strukturální značky
  • rozvrhují strukturu dokumentu a dodávají mu formu
  • příklad: odstavce (<p>), nadpisy (<h1>, <h2>).
 • Popisné (sémantické) značky
  • popisují povahu obsahu prvku, současný trend je orientován právě na sémantické značky, které usnadňují automatizované zpracovávání dokumentů a vyhledávání informací
  • příklad: nadpis (<title>), adresa (<address>).
 • Stylistické značky
  • určují vzhled prvku při zobrazení, od tohoto druhu značek se postupně upouští
  • příklad: značka pro tučné písmo (<b>).

Podle toho, zda se vyskytují ve dvojicí nebo samostatně, rozlišujeme značky

 • párové (například odstavec <p> </p>)
 • nepárové (například zalomení řádku <br>)


Tagy


Struktura HTML dokumentu[1]

 • Deklarace typu dokumentu: značka <!DOCTYPE html> sděluje prohlížeči, že otevřel HTML dokument.
 • Kořenový element: značky <html> a </html> označují začátek, respektive konec celého dokumentu.
 • Hlavička dokumentu: <head> a </head> označují začátek a konec hlavičky dokumentu, která se sice nezobrazuje, ale obsahuje metadata vztahující se k celému dokumentu (např. název dokumentu, autora, klíčová slova, kaskádové styly atd.).
 • Tělo dokumentu: <body> a </body> označují tělo dokumentu, zahrnující vlastní obsah dokumentu.


struktura kódu jednoduché webové stránky

[2]


Literatura

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Hypertext Markup Language. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
 2. Struktura kódu stránky. In: Jak dobře začít s tvorbou webu - po lopatě. Dostupné z: http://polopate.jakpsatweb.cz/index.php?page=struktura

Související články

Klíčová slova

HTML, XML, značkovací jazyky