Historie verzí stránky „Charakterizujte specifika popisu pokračujících zdrojů, porovnejte je se specifiky popisu monografií“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace