Historie verzí stránky „Charakterizujte typy a znaky autoritních informačních entit a reprezentaci těchto znaků ve strukturovaných autoritních záznamech (např. ve formátu MARC 21 pro autoritní data)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace