Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití